yvones

Thành viên mới
Kính chào các Anh / Chị

Em hiện tại là người mới trong ngành ngân hàng và em đang viết báo cáo về sơ đồ tổ chức, nghiệp vụ của một số bộ phận tại ngân hàng. Tuy nhiên do là người mới nên một số khái niệm và cả những nhiệm vụ chính của Khối / Phòng tại Ngân hàng đều là mới mẻ với em.

Mong các Anh / Chị giúp em giải nghĩa vắn tắt chức năng nhiệm vụ của các phòng trong ngân hàng như:
1) Bộ phận Giám sát và Hỗ trợ kinh doanh tiền tệ
2) Bộ phận thanh toán trong nước
3) Bộ phận thanh toán nước ngoài
4) Khối Nguồn vốn (có Phòng Kinh doanh tiền tệ)
Em có tìm hiểu thì các chức năng nhiệm vụ của các phòng lại có cảm giác hơi bị chồng chéo. Em không chắc là do bản thân đọc bị tẩu hỏa hay sao nữa ạ.
5) Như tài khoản Nostro thì sẽ do Khối / Phòng nào quản lý? Khối / Phòng nào sẽ thực hiện thao tác / giao dịch?
6) Chức năng Giám sát hoạt động của Phòng Kinh doanh tiền tệ lại không nằm trong phòng kiểm soát Nội bộ mà lại có một bộ phận Giám sát và Hỗ trợ tiền tệ ạ? Ngoài ra nếu đã có bộ phận Giám sát và Hỗ trợ kinh doanh tiền tệ thì cần có mội Phòng / Bộ phận khác thực hiện chức năng giám sát Bộ phận Giám sát và Hỗ trợ kinh doanh tiền tệ không ạ?
7) Nếu đã có Phòng Kinh doanh Tiền tệ thì phải sao phải có thêm bộ phận Hỗ trợ kinh doanh tiền tệ nữa ạ? Do việc của Phòng kinh doanh tiền tệ quá nhiều cần phải thành lập ra một bộ phận nhỏ nữa ạ?

Em xin cám ơn các Anh / Chị rất nhiều ạ.
 
Top