Tuyệt kỹ chăm sóc khách hàng

trinity

Thành viên
Gửi các bạn cuốn sách về kỹ năng chăm sóc khách hàng của Sarah Cook, tái bản lần thứ 5, hướng dẫn về những kỹ năng từ cơ bản nhất kiếm khách, chăm sóc, giữ khách; thay đổi thói quen, hành vi, CRM là gì...; giao tiếp hiệu quả, xây dựng giá trị, sứ mệnh, mục tiêu ... đến duy trì, phát triển.
Sách ở dạng PDF và là bản Tiếng Anh (nguyên bản) ạ
Nguồn: sưu tầm
 

Attachments

  • CustomerCareExcellence_howtocreateaneffectivecustomerfocus.pdf
    1.4 MB · Views: 1,313
Top