Tuyển Công nhân Nokia

hoang198xtn

Thành viên
Có ai xuống phỏng vấn công nhân của Nokia chưa?.
Nghe nói Công nhân cũng phải có kinh nghiệm 6 tháng
Rồi còn phải kiểm tra thực hành nữa cơ ah?
Giờ xin việc khó nhỉ ?
 


Top