Trưởng nhóm KD Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh)

- Tư vấn, hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh trong công tác phát triển kinh doanh mảng khách hàng doanh nghiệp trong phạm vi phụ trách

- Nghiên cứu thị trường, Khách hàng hiện hữu để thu thập thông tin liên quan phục vụ cho việc xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, cách thức, biện pháp tiếp cận, tiếp thị. Đồng thời, không ngừng tạo dựng các mối quan hệ với chính quyền, tổ chức,... nhằm phục vụ cho việc phát triển Khách hàng

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động hướng tới từng đối tượng Khách hàng mục tiêu để chào bán các sản phẩm Tín dụng phù hợp (SPTD theo quy định của NHBL từng thời kỳ) nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao - Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh đối với phân khúc KHDN bao gồm: phân bổ các nguồn lực, phân công công việc, thời gian thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện nhằm đưa ra các biện pháp tăng cường hiệu quả triển khai, hỗ trợ CBNV hoàn thành nhiệm vụ

- Thực hiện báo cáo các công việc, đề xuất/góp ý cho cấp quản lý trực tiếp về các công việc, sản phẩm, quy trình đã thực hiện và Cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu (bao gồm cả giải quyết khiếu nại với Khách hàng, báo cáo Quản lý rủi ro...) thuộc thẩm quyền

2. Quản lý chất lượng dịch vụ:

- Thực hiện bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ: 5S, 4C... của MSB nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng khi giao dịch và sử dụng sản phẩm

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo/trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách hàng đối với Nhóm kinh doanh được giao phụ trách

- Phối hợp với CBBH và các bên liên quan để đảm bảo tiến độ xử lý hồ sơ tín dụng và yêu cầu của Khách hàng được kịp thời

3. Quản lý tuân thủ và kiểm soát rủi ro:

- Quản lý tuân thủ của Nhóm Kinh doanh được giao phụ trách, bao gồm: SLAs, sử dụng và cập nhật công cụ bán hàng, quy định về lãi suất/tỷ giá/phí/hạn mức,...

- Quản lý việc khắc phục khuyến nghị của KTNB đối với các lỗi ghi nhận cho Nhóm kinh doanh được giao phụ trách

- Quản lý tỷ lệ nợ xấu và việc triển khai kế hoạch kiểm soát tỷ lệ nợ xấu của Nhóm kinh doanh được giao phụ trách

4. Công tác quản lý nhân sự:

- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV tại Nhóm kinh doanh được giao phụ trách

- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho CBNV

- Phối hợp tham gia tuyển dụng và xây dựng đội ngũ tại Nhóm kinh doanh được giao phụ trách

- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai các văn bản định chế liên quan

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết

1. Trình độ 

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và tương đương

2. Kinh nghiệm

- Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng tại các vị trí Kinh doanh, Tín dụng mảng KHDN

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý tại các chức danh tương đương tại các tổ chức tín dụng

3. Kiến thức

- Hiểu biết về tầm nhìn, sứ mệnh, định hướng chiến lược của MSB

- Am hiểu về thị trường, phân khúc khách hàng và các sản phẩm, dịch vụ mảng khách hàng doanh nghiệp

- Am hiểu quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hoạt động kinh doanh mảng khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng cho khách hàng, marketing và thẩm định hồ sơ

- Am hiểu về quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh mảng khách hàng doanh nghiệp

 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
41,526
Số bình luận
567,526
Tổng số thành viên
347,239
Latest member
ngockim_hr
Back
Top