HOT Tổng hợp các VB pháp luật mới nhất dành cho QHKH, HTTD, Thẩm định TD (UPDATE 2018)

acidamin

Admin
UPDATE: Đã cập nhật Nghị định 102/2017 về Đăng ký biện pháp bảo đảm - hiệu lực từ 15/10/2017, thay chế cho Nghị định 83/2010 đã hết hiệu lực. Mình đã upload ở bài viết phía trên. Anh em chú ý!
 
Top