HOT Tổng hợp các Thuật ngữ trong Ngân hàng - Tài liệu NHNN

acidamin

Admin
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, Ban Biên tập Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Học viện Ngân hàng và các đơn vị liên quan thuộc NHNN tập hợp danh mục các thuật ngữ chủ yếu trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng.

Danh mục thuật ngữ được trích dẫn, tổng hợp từ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tiền tệ và ngân hàng, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài liệu chính thức của một số tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế có uy tín (Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Thanh toán quốc tế, Phòng Thương mại quốc tế…). Danh mục mới tập hợp được một số thuật ngữ cơ bản, Ban Biên tập Website NHNN sẽ tiếp tục cập nhật để bổ sung, hoàn thiện danh mục.
Ban Biên tập Website NHNN trân trọng giới thiệu và mong nhận được ý kiến đóng góp của quý độc giả.

Ban Biên tập Website NHNN.
 

Attachments

  • 284956.xlsx
    80.5 KB · Views: 9,404
Top