Toàn bộ Nghị định, Thông tư hướng dẫn Bộ luật Lao động

thutrangftu

Super Moderator
Bank's User
21845

Qua hơn 6 năm thi hành, Bộ luật Lao động 2012 đã sinh sôi, nảy nở hàng loạt các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Nhằm giúp mọi người thuận tiện trong việc tra cứu chính sách lao động, mình xin tổng hợp toàn bộ các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Bộ luật Lao động (còn hiệu lực tại thời điểm đăng bài này).

STT
Văn bản
Ngày hiệu lực
1Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về cho thuê lại lao động.
05/5/2019​
2Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
01/01/2019​
3Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
01/01/2019​
4Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
15/12/2018​
5Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH.
08/10/2018​
6Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.
01/11/2018​
7Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
01/4/2016​
8Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
25/11/2015​
9Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.
15/11/2015​
10Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
01/9/2015​
11Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.
15/7/2015​
12Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật Lao động.
01/3/2015​
13Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
15/9/2014​
14Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép DN hoạt động dịch vụ việc làm.
15/7/2014​
15Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về người giúp việc gia đình.
25/5/2014​
16Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm.
15/3/2014​
17Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
20/01/2014​
18Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
10/10/2013​
19Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.
01/7/2013​
20Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động.
01/7/2013​
21Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
01/7/2013​
22Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.
01/7/2013​
23Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 220 Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.
23/6/2013​
24Thông tư 24/2015/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.
01/10/2015​
25Thông tư liên tịch 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.
15/8/2014​
26Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
15/4/2014​
27Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
15/12/2013​
28Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH về danh mục các công việc không được sử dụng lao động nữ.
15/12/2013​
29Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại.
05/12/2013​
30Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.
15/11/2013​
31Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.
01/8/2013​
32Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.
01/8/2013​
33Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe.
01/7/2013​


Theo Dân Luật​
 
Top