Tiêu tiền ngân sách... dễ thật!

buitrangnam

Senior Advisor
Từ lâu, ai cũng nghĩ việc chi tiêu tiền ngân sách nhà nước (bao gồm cả tiền nhà nước vay) phải rất chặt chẽ. Bởi đó là tiền thuế do nhân dân đóng góp. Song, thực tế lại không phải vậy.Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội mới đây cho thấy, có rất nhiều sai phạm trong chi tiêu ngân sách. Chỉ với 51 cuộc kiểm toán ở các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 8.963 tỷ đồng, trong đó, tăng thu cho ngân sách 1.394 tỷ đồng và giảm chi 1.803 tỷ đồng.

Qua kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (giai đoạn 2010-2012), Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 292 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ và thanh toán sai quy định. Kết quả kiểm toán cũng chỉ rõ việc phân bổ và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 rất tùy tiện như: Phân bổ vốn cho dự án chưa có quyết định đầu tư; bố trí vốn cho dự án không thuộc danh mục được phê duyệt; phân bổ vốn cho các dự án không đủ thủ tục…

Những câu hỏi được đặt ra: Sao việc tiêu tiền ngân sách nhà nước lại dễ đến thế? Quốc hội đã mất rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để nghiên cứu, soạn thảo và ban hành không ít văn bản luật để quản lý việc chi tiêu ngân sách nhà nước như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý tài sản công, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Và, dưới luật đã có hàng trăm văn bản hướng dẫn thi hành của các bộ, ngành. Vậy, những luật và văn bản dưới luật đã ban hành để làm gì? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm với 8.963 tỷ đồng cần "xử lý tài chính"? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm với việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tùy tiện?...

Đáng ngạc nhiên là khi những vi phạm trong chi tiêu ngân sách nhà nước đã và đang trở thành "bộ phận tất yếu của cuộc sống" và do đó, chẳng có ai bị xử lý, thì Chính phủ lại đề nghị Quốc hội cho phép nâng trần bội chi ngân sách? Phải chăng, cứ vay tiền của dân và của nước ngoài, cứ vô tư chi tiêu bất chấp quy định của pháp luật và nợ quốc gia cứ tăng lên, thế hệ sau sẽ phải gánh chịu?

Thiết nghĩ, khi ấn nút thông qua quyết toán ngân sách hàng năm, thông qua việc nâng trần bội chi..., các đại biểu Quốc hội- những người được nhân dân tin cậy, giao phó việc giám sát chi tiêu tiền do dân đóng góp- cần thực hiện tốt hơn quyền giám sát tối cao của mình.
Theo Báo Công Thương
 
Top