Thủ tục đăng ký vay để DN được mở khoản vay với tổ chức tín dụng nước ngoài?

Dannie Pham

Thành viên
Em chào cả nhà!
Mong nhận được sự tư vấn của cả nhà cho trường hợp bên cty em như sau:
- CTY em đang có nhu cầu lập refinancing với CTY cho thuê tài chính Chailease tại nước ngoài. (Do CN này của Chailease mới có sản phẩm tín dụng thoả nhu cầu mà CTY đang tìm kiếm)
- Phía Chailease yêu cầu CTY có tài khoản/ xác nhận cho phép từ đơn vị thẩm quyền tại VN tức là cần sự cho phép của NHNN Khi muốn tạo khoản tín dụng với tổ chức ngoài VN ... Em không rõ về cách thức đăng ký như thế nào? Thủ tục cần thông tin gì? Thời gian đăng ký mất bao lâu?...
Nhờ cả nhà có ai đã từng gặp qua tình huống này hướng dẫn giúp em với ạ.
Em xin cám ơn mọi người nhiều!
 


Top