Thông lệ tốt nhất về QLRR thanh khoản theo Basel

Lê Ngọc Thùy Trang

Thành viên mới
Ban oi giup minh voi, minh moi dang nhap , minh mun down file Thong le tot nhat ve quan tri rui ro theo Basel ma tai khoan k du 200tin dung, minh co 156, lam sao du bay gio, tks ban nh...
 

tuyetdtn

Thành viên
Bạn ơi, Bạn có thể download các tài liệu tại website chính thức của BIS. Website này thường update các tài liệu được public theo Hiệp ước Basel, bạn thử xem có tài liệu bạn cần hay không.
bis.org/list/bcbs/index.htm
 
Top