Review Thi vào Vietcombank

Never_Love

Verified Banker
Các bạn ơi chi mình hơi, đè thi có cho tính toán gì không các bạn...hạn mức tín dụng, lãi suất...
À, anh văn chuyên ngành là ôn cái gì vậy các bạn?
 
Top