Review Thi vào Vietcombank

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

TrangChik

Thành viên mới
Đã được gọi các bạn nhé…:)

Cũng không bít pv những gì... Có bạn nào từng pv rồi chia sẻ ít kinh nghiệm... Thanks!!!
Bạn thi CN nào thế? Có CN nào khác báo kq chưa các bạn?:/
 

tiendat211

Verified Banker

Sở giao dịch ai đc gọi chua. Chi nhánh hà nội bạn tớ đc gọi ùi, chủ nhật này pv.
Gấp vậy hả bạn, chắc các Chi nhánh sẽ có kế hoạch pv khác nhau. Bạn có biết CN Hà Nội đc bao nhiêu bạn đi pv k
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top