Review Thi vào Vietcombank

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

van123

Thành viên tích cực
Bài làm của mình. sợ qả đê TA này quá luôn!
Ayn Rand, ______ novels deal with the nature of capitalism in a democracy, is often taught in introductory courses in economics.
of many whose
whose many of
whose of many
many of whose
When a bird molts, ______ loses its feathers, it is actually preparing itself for the regeneration of the lost feathers.
so its
as if
as when it
so that
Many modern critics of American literature have called Mark Twain, born Samuel Clemens, ______ .
as America's greatest writer
was America's greatest writer
America's greatest writer
to have been America's greatest writer
According to the scientific method, a scientist must consider ______ outcome.

any outcome and to be a possible
any outcome and the possible
any outcome a possibility
any outcome a possible
After her death in 1986 many documentaries ______ Georgia O'Keeffe were produced.

related the life and work of
to relate life and work
life and working to relate
relating the life and work of
______ the passage of light, many new plastics are processed using technologies rivaling those used in the manufacture of computer chips.

To better permit
Permitting better
For the better of
It is better for
Uranium, ______ , is an exceedingly rare and potentially dangerous element.

to found in trace quantities
found in trace quantities
finding in trace quantities
to be found in trace quantities
The Flower Market in San Francisco is ______, and was established in the 1930's.

home to the country's second largest flower market
home of the second largest flower market in the country
the second flower market in the country's home of
the home to the second country's large flower market
 

vidajka

Thành viên
Bài làm của mình. sợ qả đê TA này quá luôn!
Ayn Rand, ______ novels deal with the nature of capitalism in a democracy, is often taught in introductory courses in economics.
of many whose
whose many of
whose of many
many of whose
When a bird molts, ______ loses its feathers, it is actually preparing itself for the regeneration of the lost feathers.
so its
as if
as when it
so that
Many modern critics of American literature have called Mark Twain, born Samuel Clemens, ______ .
as America's greatest writer
was America's greatest writer
America's greatest writer
to have been America's greatest writer
According to the scientific method, a scientist must consider ______ outcome.

any outcome and to be a possible
any outcome and the possible
any outcome a possibility
any outcome a possible
After her death in 1986 many documentaries ______ Georgia O'Keeffe were produced.

related the life and work of
to relate life and work
life and working to relate
relating the life and work of
______ the passage of light, many new plastics are processed using technologies rivaling those used in the manufacture of computer chips.

To better permit
Permitting better
For the better of
It is better for
Uranium, ______ , is an exceedingly rare and potentially dangerous element.

to found in trace quantities
found in trace quantities
finding in trace quantities
to be found in trace quantities
The Flower Market in San Francisco is ______, and was established in the 1930's.

home to the country's second largest flower market
home of the second largest flower market in the country
the second flower market in the country's home of
the home to the second country's large flower market
cậu siêu thế, mình thấy đáp án đúng hết đấy..
 

sanghx

Thành viên tích cực
Bài làm của mình. sợ qả đê TA này quá luôn!
Ayn Rand, ______ novels deal with the nature of capitalism in a democracy, is often taught in introductory courses in economics.
of many whose
whose many of
whose of many
many of whose
When a bird molts, ______ loses its feathers, it is actually preparing itself for the regeneration of the lost feathers.
so its
as if
as when it
so that
Many modern critics of American literature have called Mark Twain, born Samuel Clemens, ______ .
as America's greatest writer
was America's greatest writer
America's greatest writer
to have been America's greatest writer
According to the scientific method, a scientist must consider ______ outcome.

any outcome and to be a possible
any outcome and the possible
any outcome a possibility
any outcome a possible
After her death in 1986 many documentaries ______ Georgia O'Keeffe were produced.

related the life and work of
to relate life and work
life and working to relate
relating the life and work of
______ the passage of light, many new plastics are processed using technologies rivaling those used in the manufacture of computer chips.

To better permit
Permitting better
For the better of
It is better for
Uranium, ______ , is an exceedingly rare and potentially dangerous element.

to found in trace quantities
found in trace quantities
finding in trace quantities
to be found in trace quantities
The Flower Market in San Francisco is ______, and was established in the 1930's.

home to the country's second largest flower market
home of the second largest flower market in the country
the second flower market in the country's home of
the home to the second country's large flower market
Đúng hết rồi còn j :eek:
 

tester777

Verified Banker
Bài làm của mình. sợ qả đê TA này quá luôn!
Ayn Rand, ______ novels deal with the nature of capitalism in a democracy, is often taught in introductory courses in economics.
of many whose
whose many of
whose of many
many of whose
When a bird molts, ______ loses its feathers, it is actually preparing itself for the regeneration of the lost feathers.
so its
as if
as when it
so that
Many modern critics of American literature have called Mark Twain, born Samuel Clemens, ______ .
as America's greatest writer
was America's greatest writer
America's greatest writer
to have been America's greatest writer
According to the scientific method, a scientist must consider ______ outcome.

any outcome and to be a possible
any outcome and the possible
any outcome a possibility
any outcome a possible
After her death in 1986 many documentaries ______ Georgia O'Keeffe were produced.

related the life and work of
to relate life and work
life and working to relate
relating the life and work of
______ the passage of light, many new plastics are processed using technologies rivaling those used in the manufacture of computer chips.

To better permit
Permitting better
For the better of
It is better for
Uranium, ______ , is an exceedingly rare and potentially dangerous element.

to found in trace quantities
found in trace quantities
finding in trace quantities
to be found in trace quantities
The Flower Market in San Francisco is ______, and was established in the 1930's.

home to the country's second largest flower market
home of the second largest flower market in the country
the second flower market in the country's home of
the home to the second country's large flower market
Sai mất 3 câu, còn lại đúng hết. Thế này là siêu rồi :D
 

kakashi_297

Thành viên
Hôm qua vừa thi xong. Nghiệp vụ hỏi rất cơ bản nhé. Các bạn cứ luyện đề trên UB xong là tự nhiên sẽ qua nghiệp vụ. Mình cũng chỉ cày đề trên UB này thôi.

Lưu ý cho các bạn thi sang năm rằng có khá nhiều câu về SPDV của Vietcombank( năm ngoái cũng thấy bảo có tầm chục câu như thế), bạn nào có anh chị trong ngành thì xin tài liệu nghiên cứu chắc là OK lắm đó.

Tiếng Anh thì quả là có khó hơn mình tưởng, cơ mà cũng ăn may vào phần mình biết nên khoảng 40 câu đầu là mình chắc đúng, nửa sau thì nhiều câu không chắc. có 6-7 câu tiếng Anh chuyên ngành. Mình làm mấy câu này hên xui, chả hiệu mẹ gì @.@

Mình hay luyện làm đề tiếng Anh trắc nghiệm trên mạng nên thi lần này rất may là toàn trắc nghiệm, không có đọc hiểu. Thậm chí, có vài câu quen quen, hình như mình đã làm trên mạng rồi :D Mình vẫn nhớ có câu trắc nghiệm về Jeannette Rankin, The first woman who was elected... gì gì đó là làm trên mạng rồi.

Cơ mà đợt thì này cũng lắm siêu nhân. Mình làm đến 45p thì thấy vài bác đã nộp đề TA rồi ra về.
Thi trắc nghiệm về sớm là bt mà, ko khéo ng ta có việc đấy b :)))
 

vuongnt

Thành viên mới
Có ai thi nghiệp vụ IT không nhỉ? Có vài câu mình không trả lời được?
 

kk47ftu

Thành viên
Bài làm của mình. sợ qả đê TA này quá luôn!
Ayn Rand, ______ novels deal with the nature of capitalism in a democracy, is often taught in introductory courses in economics.
of many whose
whose many of
whose of many
many of whose
When a bird molts, ______ loses its feathers, it is actually preparing itself for the regeneration of the lost feathers.
so its
as if
as when it
so that
Many modern critics of American literature have called Mark Twain, born Samuel Clemens, ______ .
as America's greatest writer
was America's greatest writer
America's greatest writer
to have been America's greatest writer
According to the scientific method, a scientist must consider ______ outcome.

any outcome and to be a possible
any outcome and the possible
any outcome a possibility
any outcome a possible
After her death in 1986 many documentaries ______ Georgia O'Keeffe were produced.

related the life and work of
to relate life and work
life and working to relate
relating the life and work of
______ the passage of light, many new plastics are processed using technologies rivaling those used in the manufacture of computer chips.

To better permit
Permitting better
For the better of
It is better for
Uranium, ______ , is an exceedingly rare and potentially dangerous element.

to found in trace quantities
found in trace quantities
finding in trace quantities
to be found in trace quantities
The Flower Market in San Francisco is ______, and was established in the 1930's.

home to the country's second largest flower market
home of the second largest flower market in the country
the second flower market in the country's home of
the home to the second country's large flower market

Câu cuối phải là home to mới đúng. Nhưng bạn làm thế là siêu phết rồi đấy :D
 

Tran Hjeu

Verified Banker
Câu cuối phải là home to mới đúng. Nhưng bạn làm thế là siêu phết rồi đấy :D
đồng ý home to, tưởng đề thi ra toàn cục dự trữ liên bang với Moody chứ? Lại quay về kiểu TOEFL rồi
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top