Thi tuyển Nhân sự TOYOTA ngày 30/10/2014

ntvlvb

Verified Banker
có bạn nào đang làm nhân viên kinh doanh ở Toyota ko cho mình hỏi chút về môi trường làm việc và chế độ lương thưởng ra sao?
 


Top