Thi thử vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại UB - MS 001

Status
Not open for further replies.

Blueclould

Thành viên tích cực
ah 30/3 rùi! cho mình đăng ký với! Phithanhvan.hvnh@gmail.com nhé!

---------- Post added at 10:17 PM ---------- Previous post was at 10:16 PM ----------

haiz m bít thông tin muộn quá! chờ bài số 2 vậy! Cho m hỏi sau khi công bố kết quả thì đề thi có được công khai không? Như vậy thì mình vẫn có thể tự thử sức!
 
Status
Not open for further replies.
Top