thanhtan_info

Verified Banker
còn mình thì đơn giản thôi, vì ngành học chính là Ngân hàng => làm ngân hàng. Còn khi đi học thì :)
 
Top