[Thảo luận]Lý do bạn mong muốn làm việc tại Ngân hàng.

thanhtan_info

Verified Banker
còn mình thì đơn giản thôi, vì ngành học chính là Ngân hàng => làm ngân hàng. Còn khi đi học thì :)
 


Top