Tham gia Viết bài/ Upload tài liệu lên UB để được cộng Tín dụng ("Cho" đi một - "Nhận" về hai)

dobaocuong

Thành viên tích cực
Anh hungviet xem dùm em cái bài em mới post( Bài giảng thị trường CK) có trùng không vậy anh? Lúc post em search rồi không thấy tài liệu nào giống cả
 

hungviet

Founder
Tài khoản UB: nobody_pro9X
Upload file: A practical English Grammar
Dung lượng: 690.1 KB
Chuyên mục: Sách - Ebook
Link: http://ub.com.vn/threads/6730-A-practical-English-Grammar?p=49756#post49756

Tài khoản UB: dobaocuong
Upload file: Bài giảng thị trường chứng khoán
Dung lượng: 877.9KB
Chuyên mục: Các nghiệp vụ khác
Link: http://ub.com.vn/threads/6727-Bai-giang-Thi-truong-chung-khoan?p=49727#post49727

Tài khoản UB: quanglam11021989
Upload file: Tập hợp đề thi vào các ngân hàng
Dung lượng: 2.68 MB
Chuyên mục: Share-Download/tài liệu nghiệp vụ ngân hàng/các loại tài liệu liên quan nghiệp vụ khác
Link: http://ub.com.vn/threads/6740-Tap-hop-de-thi-vao-cac-ngan-hang?p=49817#post49817
Done all. Các bạn check tài khoản để kiểm tra nhé :)
 

Ngơ Siêu Nhân

Lon ton chạy vặt
Tài khoản UB: nobody_pro9X
Upload file: Back dated (Ký lùi vận đơn)
Dung lượng: 126.1 KB
Chuyên mục: Tài liệu Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế
Link: http://ub.com.vn/threads/6806-Back-dated-Ky-lui-van-don-?p=50158#post50158

Tài khoản UB: chu minh phuong.
Upload file: Thuật ngữ kinh tế và thanh toán trong ngân hàng bằng tiếng anh.
Dung lượng: 439.1 KB.
Chuyên mục: Các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ khác.
Link: http://ub.com.vn/threads/6807-Thuat...ng-ngan-hang-bang-Tieng-Anh?p=50165#post50165

Đã chuyển tín dụng cho 2 bạn :)
 

hongminh37

Thành viên
Tài khoản UB : hongminh37
Upload file :Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng tại NHNN&PTNT
Dung lượng : 260.4 KB
Chuyên mục : Đề tài-Luận văn- Chuyên đề tốt nghiệp
Link :http://ub.com.vn/threads/6728-Chuye...ung-tieu-dung-tai-NHNN-amp-PTNT#axzz1lCWrMpy9

Upload file : Phân tích mã cổ phiếu PVS theo mô hình CANSLIM
Dung lượng : 39.5 KB
Chuyên mục :Đề tài-Luận văn- Chuyên đề tốt nghiệp
Link :http://ub.com.vn/threads/6731-De-tai-Phan-tich-ma-co-phieu-PVS-theo-mo-hinh-CANSLIM#axzz1lCWrMpy9
 

Ngơ Siêu Nhân

Lon ton chạy vặt
Tài khoản UB : hongminh37
Upload file :Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng tại NHNN&PTNT
Dung lượng : 260.4 KB
Chuyên mục : Đề tài-Luận văn- Chuyên đề tốt nghiệp
Link :http://ub.com.vn/threads/6728-Chuye...ung-tieu-dung-tai-NHNN-amp-PTNT#axzz1lCWrMpy9

Upload file : Phân tích mã cổ phiếu PVS theo mô hình CANSLIM
Dung lượng : 39.5 KB
Chuyên mục :Đề tài-Luận văn- Chuyên đề tốt nghiệp
Link :http://ub.com.vn/threads/6731-De-tai-Phan-tich-ma-co-phieu-PVS-theo-mo-hinh-CANSLIM#axzz1lCWrMpy9

Tài khoản UB: nobody_pro9X
Upload file: Slide Thanh toán quốc tế - GS.TS Nguyễn Văn Tiến
Dung lượng: 4.65 MB
Chuyên mục: Tài liệu Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế
Link: http://ub.com.vn/threads/6847-Slide-Thanh-toan-quoc-te-GS-TS-Nguyen-Van-Tien?p=50363#post50363

Đã cộng tín dụng cho 2 bạn.
 
Top