Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

Amonellay

Thành viên mới
Tôi nghĩ rằng có những điều quan trọng hơn để lo lắng trong cuộc sống. Mọi người cần nhận ra rằng bạn chỉ sống một lần. Đừng làm những việc mà sẽ cố gắng thay thế bạn vào ngày hôm sau khi bạn chết. Bạn cần phải làm việc chăm chỉ nhưng cũng cố gắng tận hưởng cuộc sống nhiều nhất có thể.
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top