Sử dụng hộ chiếu rút gửi tiền ngân hàng được không?

  • Thread starter A13
  • Start date
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
A

A13

Guest
6.jpg

Câu hỏi: Trong trường hợp khách hàng cá nhân là người Việt Nam có được sử dụng hộ chiếu trong giao dịch gửi, rút nhiều nơi hay không, khi thông tin khách hàng đăng ký mở tài khoản là Chứng minh nhân dân (CMND), nếu khách hàng bị mất Chứng minh nhân dân thì cần xuất trình giấy tờ gì để giao dịch ngân hàng?

Đáp:
Trong trường hợp khách hàng mất CMND hoặc CMND hết hạn, khách hàng được phép dùng hộ chiếu để thực hiện giao dịch (trên hộ chiếu có số CMND đã đăng ký trên hệ thống IPCAS).
Trường hợp thông tin trên hộ chiếu của khách hàng là số CMND hoặc căn cước công dân (CCCD) khác với số CMND/CCCD bị mất thì khách hàng phải đến Agribank (chi nhánh bất kỳ) chỉnh sửa, bổ sung thông tin khách hàng để thực hiện giao dịch.
[SOCIALLOCKER]Giấy tờ yêu cầu xuất trình khi đăng ký thay đổi:
Cách 1: Xuất trình CCCD/CMND mới + CCCD/CMND cũ (nếu còn);
Cách 2: Xuất trình CCCD/CMND mới + Giấy xác nhận của cơ quan công an về thay đổi CCCD/CMND[/SOCIALLOCKER]

Câu hỏi: Giấy tờ cần xuất trình đối với người gửi tiền là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật?
Đáp:
Đối với người gửi tiền là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật, xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, các giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Câu hỏi: Khách hàng người Việt nam, đã mở tài khoản tại Agribank bằng CMND muốn sử dụng hộ chiếu để thực hiện giao dịch gửi rút nhiều nơi của Agribank?
Đáp:
Trong trường hợp khách hàng mất CMND hoặc CMND hết hạn, khách hàng được phép dùng hộ chiếu để thực hiện giao dịch (trên hộ chiếu có số CMND đã đăng ký trên hệ thống Agribank).
- Trường hợp thông tin trên hộ chiếu của khách hàng là số CMND hoặc căn cước công dân (CCCD) khác với số CMND/CCCD bị mất thì khách hàng vui lòng đến Agribank (Chi nhánh bất kỳ) chỉnh sửa, bổ sung thông tin khách hàng để thực hiện giao dịch.
Giấy tờ yêu cầu xuất trình khi đăng ký thay đổi:
Cách 1: Xuất trình CCCD/CMND mới + CCCD/CMND cũ (nếu còn);
Cách 2: Xuất trình CCCD/CMND mới + Giấy xác nhận của cơ quan công an về thay đổi CCCD/CMND;

Nguồn: Agribank - Hỏi đáp
 
Last edited by a moderator:
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top