SeABank SeABank tuyển dụng nhân sự cho Khối CNTT, Khối Vận hành & các vị trí khác tại Hà Nội [25.10.2015]

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Khối vận hành, cụ thể như sau:

I – KHỐI CNTT

Mã dự tuyển
Vị trí tuyển dụng
Mô tả tóm tắt công việc
Yêu cầu tuyển dụng
IT_QLCLChuyên viên Quản lý chất lượng· Xây dựng, cải tiến, kiểm soát và đảm bảo tuân thủ cho các quy trình liên quan tới chất lượng dịch vụ, sản phẩm của Khối CNTT.
· Kiểm soát các vấn đề (như: rủi ro, điểm yếu, lỗ hổng, lỗi…) liên quan đến dịch vụ được phát hiện và giải quyết.
· Đánh giá về chất lượng và công việc của từng dịch vụ.
Trình độ học vấn: Đại học.
Kinh nghiệm công tác:
· Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến Quản lý chất lượng (kinh nghiệm về QA, QC, Tester tại các công ty phần mềm hoặc cung cấp dịch vụ CNTT).
· Tối thiểu 02 năm công tác trong lĩnh vực hoạt động phần mềm hoặc dịch vụ CNTT.
· Ưu tiên có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức phát triển phần mềm đang tuân thủ theo các mô hình chất lượng như ISO, CMMI hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ CNTT dựa trên nền tảng ITIL
Bằng cấp bắt buộc:
· Đại học trở lên
· Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Quản lý chất lượng, Kinh tế, các ngành khác
Các yêu cầu khác:
· Sử dụng tốt tiếng Anh.
· Thành thạo Microsoft Office.
· Ưu tiên có hiểu biết về ITIL, ISO, CMMI, SIX SIGMA, ...
IT_COREChuyên viên phát triển Core Banking· Phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các ứng dụng nghiệp vụ mới, các sản phẩm dịch vụ mới trên Corebanking, các hệ thống báo cáo theo yêu cầu kinh doanh của ngân hàng.
· Quản trị và Vận hành hệ thống Corebanking, đảm bảo luôn hoạt động sẵn sàng, an toàn và bảo mật.
Trình độ học vấn: Đại học.
Kinh nghiệm công tác:
· Có kiến thức, kỹ năng tốt về CNTT, đặc biệt kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng, hiểu biết về T24 Core banking.
· Có khả năng viết tài liệu thiết kế kỹ thuật, có kiến thức về quản lý dự án.
· Có kiến thức về ITIL và ISO 27001.
· Đối với Chuyên viên: Từ bậc 1 đến bậc 3 theo đánh giá phân cấp bậc công việc tại Phụ lục V- Phân cấp bậc chuyên viên đính kèm.
· Đối với Chuyên viên chính: Từ bậc 4 đến bậc 7 theo đánh giá phân cấp bậc công việc tại Phụ lục V- Phân cấp bậc chuyên viên đính kèm.
Bằng cấp bắt buộc:
· Đại học chuyên ngành CNTT.
Các yêu cầu khác:
· Sử dụng tốt tiếng Anh.
IT_ANTTChuyên viên Quản trị ANTT· Quản lý các công cụ an ninh thông tin và các thiết bị an ninh của SeABank. Cung cấp hỗ trợ mức một và mức thứ hai cho an ninh thông tin.
· Triển khai và quản lý cấu hình bảo mật của các hệ thống CNTT, hỗ trợ kiểm toán CNTT.
· Xây dựng các chính sách an toàn, bảo mật thông tin cho toàn hệ thống SeABank.
Trình độ học vấn: Đại học.
Kinh nghiệm công tác:
· Tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực CNTT hoặc an ninh mạng
· Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị viên bảo mật.
· Có kiến thức về các nguyên tắc bảo mật thông tin, bao gồm đánh giá rủi ro và quản lý, mối đe dọa và quản lý dễ bị tổn thương, ứng phó sự cố, và nhận dạng và quản lý truy cập.
· Thành thạo với kỹ thuật hệ thống và các ứng dụng liên quan đến an ninh.
· Kinh nghiệm trong việc phát triển, tài liệu và duy trì các thủ tục an ninh.
· Có kiến thức về cơ sở hạ tầng mạng, bao gồm các thiết bị định tuyến, chuyển mạch, tường lửa, và các giao thức mạng và các khái niệm liên quan.
· Am hiểu TCP/IP và quản trị mạng.
· Có kiến thức về ITIL và ISO 27001.
· Đối với Chuyên viên: Từ bậc 1 đến bậc 3 theo đánh giá phân cấp bậc công việc tại Phụ lục V- Phân cấp bậc chuyên viên đính kèm.
· Đối với Chuyên viên chính: Từ bậc 4 đến bậc 7 theo đánh giá phân cấp bậc công việc tại Phụ lục V- Phân cấp bậc chuyên viên đính kèm.
Bằng cấp bắt buộc:
· Đại học chuyên ngành CNTT / Điện tử Viễn thông / Toán tin / hoặc các chứng chỉ chuyên ngành CNTT.
Các yêu cầu khác:
· Sử dụng tốt tiếng Anh.
IT_JAVAChuyên viên phát triển Java· Xây dựng và phát triển các phần mềm trên nền tảng JAVA phục vụ cho các nhu cầu quản lý, hỗ trợ kinh doanh của SeABank.
· Thực hiện phân tích, đánh giá để nâng cấp, cải tiến hệ thống phần mềm.
· Xây dựng các tài liệu, thực hiện đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các bộ phận liên quan.
· Thực hiện thay đổi theo đúng quy trình và chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo giải quyết công việc theo đúng mục tiêu chất lượng cam kết.
· Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phòng Phát triển phần mềm.
· Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Trình độ học vấn: Đại học.
Kinh nghiệm công tác:
· Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ phần mềm.
· Có kinh nghiệm về các công nghệ: EJB, Servlet/JSP, AJAX.
· Có kinh nghiệm về HTML5, Java Portlet Liferay.
· Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc 1 trong các lĩnh vực sau như: JSP Servlet, EJB, JMS, Struts, Spring and/or Hibernate framework, WebService, J2ME, JDBC, JPA, Swing.
· Hiểu biết về J2EE Architecture, Core J2EE Design Patterns, OOP.
· Đối với Chuyên viên: Từ bậc 1 đến bậc 3 theo đánh giá phân cấp bậc công việc tại Phụ lục V- Phân cấp bậc chuyên viên đính kèm.
· Đối với Chuyên viên chính: Từ bậc 4 đến bậc 7 theo đánh giá phân cấp bậc công việc tại Phụ lục V- Phân cấp bậc chuyên viên đính kèm.
Bằng cấp bắt buộc:
· Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.
Các yêu cầu khác:
· Đọc hiểu tốt tài liệu Tiếng Anh.
· Ưu tiên có hiểu biết về ITIL, ISO27001, CMM.
IT_PTNVChuyên viên phân tich nghiệp vụ· Là đầu mối giao tiếp với các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ SeABank nhằm thu thập, phân tích các yêu cầu nghiệp vụ phục vụ cho việc thiết kế và triển khai các sản phẩm, dịch vụ CNTT.
· Quản lý các tham số về sản phẩm, báo cáo trên hệ thống phần mềm phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng.
Trình độ học vấn: Đại học
Kinh nghiệm công tác:
· Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm nghiệp vụ kinh tế/tài chính kế toán/ Công nghệ thông tin.
· Ưu tiên có kinh nghiệm, hiểu biết về T24 Core banking.
· Có khả năng viết tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng kịch bản kiểm thử (UAT) với người dùng.
· Đối với Chuyên viên: Từ bậc 1 đến bậc 3 theo đánh giá phân cấp bậc công việc tại Phụ lục V- Phân cấp bậc chuyên viên đính kèm.
· Đối với Chuyên viên chính: Từ bậc 4 đến bậc 7 theo đánh giá phân cấp bậc công việc tại Phụ lục V- Phân cấp bậc chuyên viên đính kèm.
Bằng cấp bắt buộc:
· Đại học chuyên ngành Kinh tế / Tài chính / Kế toán / Công nghệ thông tin.
Các yêu cầu khác:
· Sử dụng tốt tiếng Anh.
· Thành thạo Microsoft Office.
· Khả năng chịu áp lực cao.
IT_CNTChuyên viên công nghệ thẻ· Đảm bảo Hệ thống Công nghệ thẻ hoạt động ổn định, liên tục, chính xác, an toàn và bảo mật.
· Phân tích, thiết kế, xây dựng các sản phẩm thẻ, các dịch vụ thẻ và các báo cáo theo yêu cầu kinh doanh của Ngân hàng.
Trình độ học vấn: Đại học.
Kinh nghiệm công tác:
· Có kiến thức về CNTT, đặc biệt về hệ thống thẻ.
· Đối với Chuyên viên: Từ bậc 1 đến bậc 3 theo đánh giá phân cấp bậc công việc tại Phụ lục V- Phân cấp bậc chuyên viên đính kèm.
· Đối với Chuyên viên chính: Từ bậc 4 đến bậc 7 theo đánh giá phân cấp bậc công việc tại Phụ lục V- Phân cấp bậc chuyên viên đính kèm.
Bằng cấp bắt buộc:
· Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin/ Điện tử viễn thông/Toán tin.
Các kỹ năng:
· Có khả năng giao tiếp, viết và tạo lập văn bản, cẩn thận trong công việc.
· Có kỹ năng phân tích, chuẩn đoán tốt.
· Có khả năng tiếp thu tốt các công nghệ mới.
· Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình như .NET hoặc VB6
IT_MobileChuyên viên phát triển Mobile· Xây dựng và phát triển các phần mềm trên nền tảng MOBILE phục vụ cho các nhu cầu quản lý, hỗ trợ kinh doanh của SeABank.Trình độ học vấn: Đại học
Kinh nghiệm công tác:
· Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ phần mềm.
· Có kinh nghiệm làm việc: các SDK của nó (Android, iPhone hoặc BB…) và các công cụ hỗ trợ liên quan như: XCode, Interface Builder, OS/X Platform.
· Có kinh nghiệm và hiểu biết thêm về việc đưa lên thị trường, triển khai đến tay người dùng, như Goolge play market, Apple Store.
· Hiểu biết tối thiểu 1 trong các nền tảng Mobile như: iOS, Android, Window Phone…
· Có tư duy lập trình tốt liên quan đến nền Mobile như: Java hoặc C++ (Object C), Window phone.
· Đối với Chuyên viên: Từ bậc 1 đến bậc 3 theo đánh giá phân cấp bậc công việc tại Phụ lục V- Phân cấp bậc chuyên viên đính kèm.
· Đối với Chuyên viên chính: Từ bậc 4 đến bậc 7 theo đánh giá phân cấp bậc công việc tại Phụ lục V- Phân cấp bậc chuyên viên đính kèm.
Bằng cấp bắt buộc:
· Đại học chuyên ngành CNTT/ Điện tử viễn thông/Toán tin.
Các yêu cầu khác:
· Đọc hiểu tốt tài liệu Tiếng Anh.
· Ưu tiên có hiểu biết về ITIL, ISO27001, CMM.
IT_CSDLChuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu· Đảm bảo sự ổn định, tính toàn vẹn, an ninh và hiệu quả hoạt động của các hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL).
· Cung cấp các dịch vụ Cơ sở dữ liệu cho hoạt động của SeABank.
Trình độ học vấn: Đại học.
Kinh nghiệm công tác:
· Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị CSDL.
· Có kinh nghiệm trong xử lý sự cố và giải quyết các vấn đề toàn vẹn cơ sở dữ liệu, hiệu năng, kết nối, an ninh, an toàn và bảo mật CSDL.
· Có kinh nghiệm trong T-SQL, Tuning, Query Optimization, hiểu biết và sử dụng thành thạo các công cụ Performance Monitor, SQL Profiler, Troubleshooting.
· Hiểu biết chuyên sâu về các mô hình Clustering, Mirroring, Replication.
· Hiểu biết chuyên sâu về các vấn đề sao lưu, phục hồi, dọn dẹp CSDL.
· Có kinh nghiệm trong việc thiết lập và quản lý indexes, kiểm tra tính toàn vẹn, quản lý phương thức lưu trữ dữ liệu bên trong CSDL
· Có kinh nghiệm cấu hình, nâng cấp và vá lỗi phần mềm CSDL.
· Có kinh nghiệm trong việc thực hiện tự động hóa các hoạt động của CSDL.
· Hiểu biết về các giao thức mạng.
· Đối với Chuyên viên: Từ bậc 1 đến bậc 3 theo đánh giá phân cấp bậc công việc tại Phụ lục V- Phân cấp bậc chuyên viên đính kèm.
· Đối với Chuyên viên chính: Từ bậc 4 đến bậc 7 theo đánh giá phân cấp bậc công việc tại Phụ lục V- Phân cấp bậc chuyên viên đính kèm.
Bằng cấp bắt buộc:
· Chứng chỉ liên quan đến CNTT.
Các yêu cầu khác:
· Trung thực, cẩn thận, có tinh thần đoàn kết, hợp tác.
· Ưu tiên người có kiến thức, hiểu biết về hệ thống tin học và các dịch vụ của Ngân hàng.
· Ưu tiên người có kiến thức về các quy trình ITIL, ISO27001.
· Có sức khỏe tốt, khả năng giao tiếp, xây dựng tài liệu, văn bản, xác định giải quyết vấn đề.
· Sử dụng tốt tiếng Anh.
[TBODY] [/TBODY]
II – KHỐI VẬN HÀNH

Mã số dự tuyển
Vị trí tuyển dụng
Mô tả tóm tắt công việc
Yêu cầu tuyển dụng
HC_TBP QLCSHTTrưởng bộ phận Kỹ thuật và Quản lý cơ sở hạ tầng· Triển khai thực hiện các hạng mục công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của bô phận Kỹ thuật và quản lý cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn vận hành hoạt động cho toàn hệ thống cơ sở hạ tầng đạt hiệu quả cao nhất. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng HC trong việc hỗ trợ, giám sát, phân công và đánh giá hiệu quả công việc của các nhân viên trực thuộc.Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kỹ thuật điện dân dụng/ điện công nghiệp hoặc tương đương
Kinh nghiệm công tác:
- Có kinh nghiệm quản lý nghiệp vụ kỹ thuật điện nước từ 3 - 5 năm.
Các kỹ năng:
- Có kỹ năng làm việc nhóm; Năng động, sáng tạo; Phong cách làm việc chuyên nghiệp; Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.
Các yêu cầu khác:
- Có kinh nghiệm quản lý và điều hành nhân sự;
- Giao tiếp tốt tiếng Anh.
HC_TBP QLTS Trưởng bộ phận Quản lý tài sản § Đảm bảo các yêu cầu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận quản lý tài sản cần được triển khai thực hiện nhanh chóng và chuẩn xác, đúng thời hạn, quy trình hướng dẫn và đúng biểu mẫu (thời gian, chi phí và chất lượng dịch vụ). Lên lịch làm việc cá nhân đáp ứng công việc phụ trách Bộ phận và của Phòng Hành chính;
§ Phân tích, đánh giá và đề xuất/thực hiện các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý tài sản;
§ Lập báo cáo và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, cải tiến dịch vụ (khi cần) hay thiết lập mẫu biểu, quy định để quản lý dịch vụ và phục vụ hiệu quả;
§ Có kế hoạch công tác cá nhân để chủ động và đáp ứng công việc được giao;
§ Phân tích, đánh giá và đề xuất/thực hiện các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ;
§ Đánh giá dịch vụ định kỳ, theo dõi thời hạn hợp đồng. Chủ động đề xuất phương án thực hiện hợp đồng đối với các hạng mục của Quản lý tài sản;
§ Phối hợp, xử lý các công việc phát sinh hàng ngày đúng nguyên tắc, nhanh chóng và hiệu quả.
· Làm việc dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Trưởng/ Phó Phòng Hành chính, Ban Giám đốc Khối Vận hành/ Ban Tổng Giám đốc; Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc KVH/ Ban Tổng Giám đốc/ Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao phó đảm trách.
Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương
Kinh nghiệm công tác:
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản, trong đó ít nhất 1 năm trong lĩnh vực ngân hàng
Các kỹ năng:
- Có kỹ năng đánh giá,
- Phân tích và phê bình;
- Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.
- Có kinh nghiệm quản lý và điều hành nhân sự;
- Giao tiếp tốt tiếng Anh
HC_CV QLTSChuyên viên chính Quản lý tài sản§ Đảm bảo các yêu cầu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận quản lý tài sản cần được triển khai thực hiện nhanh chóng và chuẩn xác, đúng thời hạn, quy trình hướng dẫn và đúng biểu mẫu (thời gian, chi phí và chất lượng dịch vụ). Lên lịch làm việc cá nhân đáp ứng công việc phụ trách Bộ phận và của Phòng Hành chính;
§ Phân tích, đánh giá và đề xuất/thực hiện các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý tài sản;
§ Lập báo cáo và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, cải tiến dịch vụ (khi cần) hay thiết lập mẫu biểu, quy định để quản lý dịch vụ và phục vụ hiệu quả;
§ Có kế hoạch công tác cá nhân để chủ động và đáp ứng công việc được giao;
§ Phân tích, đánh giá và đề xuất/thực hiện các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ;
§ Đánh giá dịch vụ định kỳ, theo dõi thời hạn hợp đồng. Chủ động đề xuất phương án thực hiện hợp đồng đối với các hạng mục của Quản lý tài sản;
§ Tham gia đề xuất và hỗ trợ tư vấn phù hợp cho Lãnh đạo Phòng Hành chính trong việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, khen thưởng và kỷ luật cho từng CBNV trực thuộc;
§ Phối hợp, xử lý các công việc phát sinh hàng ngày đúng nguyên tắc, nhanh chóng và hiệu quả.
§ Thực hiện các nhiệm vụ bất thường khác do Trưởng/ Phó phòng, Trưởng/ phó bộ phân công.
§ Báo cáo trực tiếp lên Trưởng bộ phận quản lý tài sản.
§ Làm việc dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Trưởng/ Phó Phòng Hành chính, Ban Giám đốc Khối Vận hành/ Ban Tổng Giám đốc; Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc KVH/ Ban Tổng Giám đốc/ Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao phó đảm trách.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương
Kinh nghiệm công tác: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản, trong đó ít nhất 1 năm trong lĩnh vực ngân hàng
Các kỹ năng:
- Có kỹ năng đánh giá, phân tích và phê bình;
- Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt..
- Có kinh nghiệm quản lý và điều hành nhân sự;
- Giao tiếp tốt tiếng Anh
HC_CVHC Chuyên viên Hành chính hậu cần § Theo dõi và thực hiện việc đăng ký, làm hợp đồng và thanh toán các chi phí liên quan như fax, điện thoại bàn, điện thoại di động cho CBNV các phòng ban tại Hội sở.
§ Thực hiện triển khai các nhiệm vụ điều phối liên quan tới chương trình M-Biz, đảm bảo chức năng đầu mối đại diện cho Ngân hàng với đối tác và CBNV SeABank
§ Quản lý và thực hiện giám sát các khâu vệ sinh công nghiệp, thay thế các vật trang trí, hoa tươi, cây xanh trong và ngoài khu vực Hội sở, văn phòng.
§ Chịu trách nhiệm thực hiện việc cung cấp dịch vụ và theo dõi, giám sát dịch vụ, các hợp đồng cung cấp dịch vụ như nước uống, vệ sinh (bao gồm vật dụng vệ sinh liên quan như: giấy, thảm, nước rửa tay…), dịch vụ chăm sóc cây cảnh, ….
§ Trực tổng đài điện thoại.
§ Phối hợp điều phối xe.
§ Chịu trách nhiệm quản lý các thiết bị văn phòng (máy in, photo…), đảm bảo các thiết bị văn phòng luôn trong tình trạng hoạt động tốt, lập kế hoạch và trình phương án bảo hành, bảo trì, thay thế thiết bị văn phòng kịp thời.
§ Thực hiện các công việc công chứng giấy tờ, tài liệu, chuyển công văn MẬT và HỎA TỐC cho văn phòng Ban TGĐ và VP HĐQT trong khu vực nội thành Hà Nội (khi cần).
§ Thực hiện việc hỗ trợ mua sắm tặng phẩm (giỏ quà, tranh ảnh…) khi có yêu cầu từ VP HĐQT hoặc VP Ban TGĐ.
§ Hỗ trợ các công việc liên quan tới sắp xếp, kê đặt bàn ghế, thiết bị cho phòng họp, hội nghị, hội thảo.
§ Thực hiện các tờ trình, báo cáo, thanh toán và phân bổ các chi phí và hạng mục công việc có liên quan của Hội sở (điện, nước, điện thoại, vệ sinh, vệ sinh môi trường, cây cảnh…);
§ Phối hợp với các bộ phận trong phòng để triển khai và duy trì các hoạt động chung của Phòng HCQT;
§ Thực hiện các nhiệm vụ bất thường khác do Trưởng/ Phó phòng, Trưởng/ phó bộ phân công.
§ Báo cáo trực tiếp lên Trưởng bộ phận Hành chính hậu cần.
§ Đảm bảo các yêu cầu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ phận Hành chính hậu cần phải được triển khai thực hiện nhanh chóng và chuẩn xác, đúng thời hạn, quy trình hướng dẫn và đúng biểu mẫu (thời gian, chi phí và chất lượng dịch vụ).
§ Lên lịch làm việc cá nhân đáp ứng công việc phụ trách và của Phòng.
§ Lập báo cáo và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, cải tiến dịch vụ (khi cần) hay thiết lập mẫu biểu, quy định để quản lý dịch vụ và phục vụ hiệu quả.
§ Đánh giá dịch vụ định kỳ, theo dõi thời hạn hợp đồng (ký mới, phụ lục, điều chỉnh,..). Phối hợp với Phòng Cung ứng đàm phán và đề nghị lên cấp quản lý điều chỉnh nội dung hợp đồng theo hướng có lợi cho ngân hàng. Đảm bảo lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ có giá cả cạnh tranh, chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt và tỷ lệ chiết khấu cao nhất cho Ngân hàng.
§ Tổng hợp báo cáo tuần, tháng của các bộ phận thuộc phòng Hành chính
Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương
Kinh nghiệm công tác:
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản, trong đó ít nhất 1 năm trong lĩnh vực ngân hàng
Các kỹ năng:
- Có kỹ năng đánh giá,
- Phân tích và phê bình;
- Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt..
- Có kinh nghiệm quản lý và điều hành nhân sự;
- Giao tiếp tốt tiếng Anh
[TBODY] [/TBODY]
III – Chi nhánh khu vực Hà Nội

Mã số dự tuyển
Vị trí tuyển dụng
Mô tả tóm tắt công việc
Yêu cầu tuyển dụng
RMChuyên viên quản lý quan hệ khách hàng chiến lược§ Triển khai công tác kinh doanh các sản phẩm dành cho KHCL tại Chi nhánh trên địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao;
§ Quản lý việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ dành cho KHCL của Chi nhánh theo phạm vi công việc được phân
công
Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, thương mại, ngoại thương, quản trị kinh doanh hoặc tương đương;
- Ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp loại Giỏi/ Xuất sắc các chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển;
Kinh nghiệm:
- Chuyên viên Quản lý KHCL: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, thị trường hoặc các vị trí cán bộ bán hàng trực tiếp tương đương;
- Chuyên viên chính Quản lý KHCL: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, thị trường hoặc các vị trí cán bộ bán hàng trực tiếp tương đương;
- Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KHCL.
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp và tư vấn, thuyết phục;
- Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và bán hàng;
- Kỹ năng phân tích tài chính và rủi ro tín dụng;
- Kỹ năng đàm phán, thuyết trình;
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
- Kỹ năng xử lý tình huống;
- Kỹ năng quản lý thời gian.
Các yêu cầu khác:
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
- Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp tốt
- Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.
VCROChuyên viên quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên§ Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho Khách hàng ưu tiên (“KHƯT”) tại Chi nhánh trên địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nhằm đạt chỉ tiêu được giao;
§ Thực hiện việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ dành cho KHƯT của Chi nhánh theo phạm vi công việc được phân công.
Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
- Ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp loại Giỏi/ Xuất sắc các chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển .
Kinh nghiệm công tác:
- Chuyên viên Quản lý KHƯT: tối thiểu 1,5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, vàng, bất động sản;
- Chuyên viên chính Quản lý KHƯT: tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, vàng, bất động sản; trong đó/hoặc có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về KHƯT;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng VIP và Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên;
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức/kinh nghiệm về Marketing, kinh doanh thương mại và/hoặc có kỹ năng phân tích tài chính cá nhân; đánh giá phân tích rủi ro tài chính nói chung.
Các kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp và tư vấn, thuyết phục;
- Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và bán hàng;
- Kỹ năng thiết lập mối quan hệ;
- Kỹ năng đàm phán, thuyết trình;
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
- Kỹ năng xử lý tình huống;
- Kỹ năng quản lý thời gian.
Các yêu cầu khác:
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp tốt;
- Ngoại hình phù hợp với vị trí ứng tuyển;
- Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.
SMEChuyên viên quản lý quan hệ khách hàng doanh nghiệp§ Triển khai công tác kinh doanh các sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) tại Chi nhánh trên địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao;
§ Thực hiện việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ dành cho KHDN của Chi nhánh theo phạm vi công việc được phân công.
Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, thương mại, ngoại thương, quản trị kinh doanh hoặc tương đương;
- Ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp loại Giỏi/ Xuất sắc các chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển;
Kinh nghiệm:
- Với Chuyên viên Quản lý KHDN: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, thị trường hoặc các vị trí kinh doanh trực tiếp.
- Với Chuyên viên chính Quản lý KHDN: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, thị trường hoặc các vị trí kinh doanh trực tiếp.
- Kinh nghiệm triển khai kinh doanh bán hàng hiệu quả.
- Hiểu về nghiệp vụ và các sản phẩm khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng.
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp và tư vấn, thuyết phục.
- Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và bán hàng.
- Kỹ năng phân tích tài chính và rủi ro tín dụng.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết trình.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Kỹ năng xử lý tình huống.
- Kỹ năng quản lý thời gian.
Các yêu cầu khác:
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
- Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp tốt.
Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.
[TBODY] [/TBODY]
Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

- Mẫu đơn xin dự tuyển tải về từ file đính kèm (yêu cầu kèm ảnh chân dung 4x6, sử dụng mẫu đơn tiếng Việt).

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ qua email: duong.ltt4@seabank.com.vn

Lưu ý:

- Thông tin ứng tuyển trên bản excel phải để đúng format mặc định, không được thay đổi.
- SeABank chỉ tiếp nhận bản excel thông tin ứng viên – mẫu tiếng Việt và được ứng tuyển qua email
- Tiêu đề email: mã vị trí ứng tuyển_tên ứng viên

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h ngày 25/10/2015, ưu tiên hồ sơ nộp sớm, Ngân hàng sẽ chủ động tổ chức thi tuyển khi có lượng hồ sơ cần thiết.

Ngân hàng khẳng định không thu của ứng viên bất kỳ chi phí nào trong việc tuyển dụng.


SeABank
 

Attachments

  • SeABank - CV 2015.rar
    23.9 KB · Views: 230
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top