Scrum Master - MCLB

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt nam
Staff member
Bank's User

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.Vai trò:

 • Thực hiện vai trò quản trị dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng

 • Triển khai và đảm bảo mô hình dự án được triển khai, xây dựng cơ chế governance.

 • Triển khai và giám sát thực thi phương pháp làm việc Agile-Scrum, các công cụ làm việc số

 • Trách nhiệm quản lý các nguồn lực cho đảm bảo đầy đủ và hiệu quả

 • Trách nhiệm tổ chức báo cáo dự án tới các cấp lãnh đạo theo yêu cầu hoặc định kỳ trên mô hình dự án được phê duyệt

 • Tạo điều kiện giao tiếp cởi mở và rõ ràng giữa các bên liên quan, nhà phát triển và PO.

2. Trách nhiệm:

 • Thực hiện vai trò quản trị dự án

 • Thực hiện vai trò Srum Master vừa hướng dẫn triển khai mô hình dự án Agile-Scrum

 • Ban hành cơ cấu tổ chức, tờ trình thành lập dự án

 • Quản trị mục tiêu và KPIS cho toàn dự án và từng nhân sự

 • Quản trị ngân sách dự án, các nguồn lực liên quan, điều phối nhân sự dự án

 • Phát hiện và xử lý sớm các vấn đề đảm bảo dự án đúng tiến độ và chất lượng

 • Xây dựng và đào tạo các đội ngũ nhân sự chủ chốt, bao gồm hướng dẫn và Coaching cho POs, Chapter về mặt quản trị dự án và Phương pháp làm việc

 • Thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc văn phòng CMO

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Kinh nghiệm:

 • Từ 5 năm kinh nghiệm ngân hàng trở lên, trong đó 2 năm đã thực hiện vai trò PM

 • Bằng cử nhân/cao học về kinh tế, tài chính ngân hàng

 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển phần mềm LO5,BPM phê duyệt

 • Có kinh nghiệm xây dựng Setup các dự án phức hợp

 • Am hiểu và đã thực hành triển khai mô hình Agile-Scrum

2. Năng lực:

 • Kiến thức Agile methodologiest và các cuộc họp (Scrum ceremonies)

 • Quản lý nguồn lực ngân sách

 • Quản lý dự án và OKR

 • Quản lý nhân sự

 • MS Office

 • Jira and Confluence

 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top