hoangktv88

Thành viên
Trân trọng gửi đến các bạn thông tin tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Ngân hàng TMCP Sài Gòn tuyển dụng 04 bạn sinh viên mới tốt nghiệp làm việc tại Phòng Quản Trị Nguồn Vốn.
1. Yêu cầu chung
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Toán tài chính, Hệ thống thông tin quản lý…. Ưu tiên tốt nghiệp loại giỏi và mới ra trường.
--> Được đào tạo về nghiệp vụ sau khi trúng tuyển.
2. Mô tả công việc
Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại bộ phận FTP (FTP: Funds Transfer Pricing, hiểu là định giá điều chuyển vốn nội bộ/mua bán vốn nội bộ) bao gồm các công việc về chính sách, phân tích hiệu quả và vận hành hệ thống.
Để các Ứng viên dễ hình dung, đây là một số công việc thuộc bộ phận FTP, tùy vào năng lực và điểm mạnh của Ứng viên sẽ phân công vị trí công việc phù hợp:
- Xây dựng và hoàn thiện Phương pháp luận FTP;
- Xây dựng cấu phần giá FTP hàng năm và điều chỉnh (nếu có);
- Xây dựng Biểu lãi suất FTP;
- Đề xuất lãi suất FTP cho các sản phẩm/chương trình/chính sách huy động – cho vay;
- Góp ý cơ chế lãi suất cho vay của các Khối kinh doanh;
- Xây dựng Báo cáo Phân tích NIM huy động – cho vay các ĐVKD;
- Kiểm tra hệ thống báo cáo (các chiều thông tin, cập nhật các điều chỉnh, đối chiếu với cân đối số liệu các báo cáo NIM huy động - cho vay) và xử lý các lỗi phát sinh của hệ thống;
- Theo dõi, phân tích NIM Huy động - cho vay theo Khối/theo ĐVKD;
- Thực hiện Báo cáo phân tích lãi suất bình quân đầu vào – đầu ra của SCB hàng tháng;
- Thực hiện theo dõi và tổng hợp số liệu về Thu nhập chi phí của các Khối Kinh doanh và Toàn hàng, phục vụ báo cáo ALCO hàng tháng;
- Tiếp nhận và trình các Tờ trình điều chỉnh thu nhập – chi phí mua bán vốn của các Khối/ĐVKD;
- Triển khai xây dựng/điều chỉnh/bổ sung Hệ thống FTP;
- Nhập các tham số đầu vào của Hệ thống FTP;
- Kiểm tra số liệu FTP thị trường 1 và thị trường 2;
- Kiểm tra ghép giá và hạch toán thu nhập/chi phí FTP;
- Thực hiện Báo cáo nhanh tình hình tăng/giảm Số dư Huy động/Cho vay Thị trường 1 các thời điểm 11h, 19h hàng ngày và cuối mỗi ngày.
3. Cách thức ứng tuyển
Ứng viên tải CV mẫu tại website tuyển dụng của SCB, điền đầy đủ thông tin theo CV và gửi về địa chỉ email: (tên email là chimtn, đuôi a còng :) và tên miền scb chấm com chấm vn) tiêu đề email ghi rõ "Ứng tuyển Nhân viên Bộ phận FTP_Họ và Tên".
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Ưu tiên các bạn nộp hồ sơ sớm.
Hạn chót nhận hồ sơ: 05/10/2021.
 
Last edited:

hoangktv88

Thành viên
Trân trọng gửi đến các bạn thông tin tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Ngân hàng TMCP Sài Gòn tuyển dụng 04 bạn sinh viên mới tốt nghiệp làm việc tại Phòng Quản Trị Nguồn Vốn.
1. Yêu cầu chung
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Toán tài chính, Hệ thống thông tin quản lý…. Ưu tiên tốt nghiệp loại giỏi và mới ra trường.
--> Được đào tạo về nghiệp vụ sau khi trúng tuyển.
2. Mô tả công việc
Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại bộ phận FTP (FTP: Funds Transfer Pricing, hiểu là định giá điều chuyển vốn nội bộ/mua bán vốn nội bộ) bao gồm các công việc về chính sách, phân tích hiệu quả và vận hành hệ thống.
Để các Ứng viên dễ hình dung, đây là một số công việc thuộc bộ phận FTP, tùy vào năng lực và điểm mạnh của Ứng viên sẽ phân công vị trí công việc phù hợp:
- Xây dựng và hoàn thiện Phương pháp luận FTP;
- Xây dựng cấu phần giá FTP hàng năm và điều chỉnh (nếu có);
- Xây dựng Biểu lãi suất FTP;
- Đề xuất lãi suất FTP cho các sản phẩm/chương trình/chính sách huy động – cho vay;
- Góp ý cơ chế lãi suất cho vay của các Khối kinh doanh;
- Xây dựng Báo cáo Phân tích NIM huy động – cho vay các ĐVKD;
- Kiểm tra hệ thống báo cáo (các chiều thông tin, cập nhật các điều chỉnh, đối chiếu với cân đối số liệu các báo cáo NIM huy động - cho vay) và xử lý các lỗi phát sinh của hệ thống;
- Theo dõi, phân tích NIM Huy động - cho vay theo Khối/theo ĐVKD;
- Thực hiện Báo cáo phân tích lãi suất bình quân đầu vào – đầu ra của SCB hàng tháng;
- Thực hiện theo dõi và tổng hợp số liệu về Thu nhập chi phí của các Khối Kinh doanh và Toàn hàng, phục vụ báo cáo ALCO hàng tháng;
- Tiếp nhận và trình các Tờ trình điều chỉnh thu nhập – chi phí mua bán vốn của các Khối/ĐVKD;
- Triển khai xây dựng/điều chỉnh/bổ sung Hệ thống FTP;
- Nhập các tham số đầu vào của Hệ thống FTP;
- Kiểm tra số liệu FTP thị trường 1 và thị trường 2;
- Kiểm tra ghép giá và hạch toán thu nhập/chi phí FTP;
- Thực hiện Báo cáo nhanh tình hình tăng/giảm Số dư Huy động/Cho vay Thị trường 1 các thời điểm 11h, 19h hàng ngày và cuối mỗi ngày.
3. Cách thức ứng tuyển
Ứng viên tải CV mẫu tại website tuyển dụng của SCB, điền đầy đủ thông tin theo CV và gửi về địa chỉ email: (tên email là chimtn, đuôi a còng :) và tên miền scb chấm com chấm vn) tiêu đề email ghi rõ "Ứng tuyển Nhân viên Bộ phận FTP_Họ và Tên".
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Ưu tiên các bạn nộp hồ sơ sớm.
Hạn chót nhận hồ sơ: 05/10/2021.
Các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, mới tốt nghiệp, tốt nghiệp 1 năm trở lại apply đi chờ chi :)
 
Top