PV GDV MARITIME

thaolyaries

Thành viên
Thi trên máy tính đề khoảng 60 câu /60p. Về IQ, nghiệp vụ, EQ chủ yếu hỏi về kỹ năng bán hàng. Mình thấy ko khó lắm. Vừa đậu GDV maritime.
 
Top