Phương pháp lượng hóa rủi ro tín dụng

Emin3m_92

Thành viên mới
Thanks bạn,mình đang làm thảo luận về quản lý rủi ro tín dụng :D
 

vipthuanpro

Verified Banker
Hết tin dụng để down rồi!

- - - Updated - - -

Bạn có thể gửi cho mình qua mail được không?

- - - Updated - - -

Bạn có thể gửi cho mình qua mail được không?
 
Top