PHỎNG VẤN VÒNG 2 VIETINBANK!!! :)

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

hangmtl

Thành viên
mọi người có biết khoảng bao lâu thì mình nhận được kết quả kể từ khi phòng vấn vòng 2 hok ha?
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top