Phỏng vấn việc làm

Amorousman

Thành viên
Câu chuyện cũng đã lâu, cách đây vài năm trước mình có câu bạn đi phỏng vấn một ngân hàng.
- Sau một thời gian làm việc với ngân hàng với danh nghĩa nhân viên của nhà thầu; sau đó cậu bạn nghỉ công ty thì được ngân hàng mời và được thương lượng với mức gần 30 tr/tháng. và được hướng dẫn gửi CV qua hệ thống online. (chắc phòng nhân sự mới có bản CV này). Vị trí vận hành El & CNTT cho Ban Nhân sự
- Đến ngày phỏng vấn bạn ý đến phỏng vấn, bên nhân sự lại chẳng có ai, chỉ có mấy chị Trưởng Phòng bên đơn vị CNTT phỏng vấn, và chỉ hỏi một câu Tại sao lương của em lại cao hơn Lương của chị, (tại sao lương liên quan đến chuyên môn nhỉ? và tại sao lương lại lộ ra với bên đơn vị khác ngoài quản lý nhân sự), sự thật rằng dữ liệu đã không đủ bảo mật ở mức độ cần thiết.
- và rồi đến cả có kết quả rồi cũng không có bất cứ thông tin phản hồi nào.
...
Thực sự nếu có sự khủng hoảng thông tin ở ngân hàng thì không hiểu họ sẽ xử lý thế nào với năng lực hiện nay? hay lại dùng cách bịt miệng.
 
Top