evktb2007

Verified Banker
Hôm t pv vị trí này thì hội đồng gồm 7 người, có 1 người bên Ns thui sao ấy, còn lại toàn là sếp chi nhánh hoặc sếp khối thôi. Phỏng vấn thì hỏi về công việc trước đây và cách chạy chỉ tiêu ra sao...
 

minhdzung16

Verified Banker
Hôm t pv vị trí này thì hội đồng gồm 7 người, có 1 người bên Ns thui sao ấy, còn lại toàn là sếp chi nhánh hoặc sếp khối thôi. Phỏng vấn thì hỏi về công việc trước đây và cách chạy chỉ tiêu ra sao...
vậy là pv với hội đồng, nhân sự thì làm kiểu thôi quan trọng là sếp chi nhánh nào ưng bạn thì nhân sự sẽ
rồi tình hình pv thế nào khi nào đi nhận việc
 

evktb2007

Verified Banker
T đc gọi 4/7 đi nhận vc mà vẫn chưa thấy gọi đi ký hđ, ko hiểu??!!!
 
Top