Phân tích & tiếp cận khách hàng mục tiêu - Bài học từ lão ăn mày!

songnganpho90

Thành viên mới
Làm việc dựa trên tư duy, am hiểu khách hàng mục tiêu và quan trọng là có cái nhìn đúng đắn về công việc của mình đang làm
 
Top