HOT Phân Biệt Tiền Thật Tiền Giả (phần 1)

Thu Hà NEU

Administrator
Các cách phân biệt tiền thật tiền giả

1. Soi tờ bạc trước nguồn sáng

a. Hình bóng chìm nhìn thấy rõ từ hai mặt được thể hiện bằng nhiều đường nét tinh xảo, sáng trắng.
225251.jpg
225251-01.jpg
b. Dây bảo hiểm: Nhìn thấy rõ từ hai mặt chạy dọc tờ bạc có cụm số mệnh giá và chữ " NHNNVN" hoặc " VND" tinh xảo, sáng trắng.

225251-02.jpg
225251-03.jpg
225251-04.jpg

c. Định vị hình: Hình ảnh trên 2 mặt khớp khít tạo thành 1 hình ảnh hoàn chỉnh, các khe trắng đều nhau( nhìn thấy từ hai mặt)
225251-05.jpg
225251-06.jpg
225251-07.jpg

Ở tiền giả: Hình bóng chìm không tinh xảo, các chữ số trên dây bảo hiểm không rõ ràng, không sắc nét, một số trường hợp không có yếu tố này. Hình định vị không khớp khít, các khe trắng không đều nhau.

2. Vuốt nhẹ tờ bạc

Vuốt nhẹ tờ bạc ở các yếu tố in lõm sẽ cảm nhận được độ nổi, nhám ráp của nét in
229360.jpg
229360-01.jpg

229360-02.jpg

229360-03.jpg

Chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, quốc huy, Mệnh giá bằng số và bằng chữ, dòng chữ " CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" ở mặt trước tất cả các mệnh giá.
Dòng chữ " NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM", mệnh giá bằng chữ và bằng số, phong cảnh ở mặt sau mệnh giá 500.000đ, 200.000đ, 100.000đ.

229360-04.jpg

Ở tiền giả vuốt nhẹ chỉ có cảm giác trơn, lì không nhám ráp như tiền thật hoặc có cảm giác gợn tay do vết dập trên nền giấy không phải do độ nổi của nét in.

PHẦN 2: Phân Biệt Tiền Thật Tiền Giả (phần 2)
Ngân hàng Nhà nước
 
Last edited by a moderator:
Top