T888

Super Moderator
Bank's User
Vị trí tuyển dụng
  1. Hỗ trợ Kinh doanh
Địa bàn tuyển dụng
Hà Nội
oceanbank.jpg
Năm 2021, Ngân hàng Đại Dương tập trung quán triệt, triển khai quản trị điều hành an toàn, tránh rủi ro tín dụng, tập trung nguồn lực thu hồi và xử lí nợ xấu, tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan hoàn thiện đề án tái cơ cấu và chuẩn bị các hoạt động triển khai đưa đề án vào thực tiễn.

OceanBank tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức để tăng cường quản trị điều hành, kiểm tra kiểm soát nội bộ theo mục tiêu tái cấu trúc toàn diện, trên cơ sở đó OceanBank tiếp tục tuyển dụng các vị trí như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:


- 05 Chuyên viên Thẩm định Tín dụng doanh nghiệp (ưu tiên ứng viên nam).

- Mã vị trí: CV TDTDDN

- Phòng/ban: Phòng Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp – Khối Thẩm định tín dụng.

- Địa điểm làm việc: Hội sở chính OceanBank tòa nhà Daeha 360 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội.

- Mô tả công việc: MTCV TDTDDN. (có xem xét hồ sơ ứng viên mới ra trường nhưng có kiến thức cơ bản về thẩm định tín dụng doanh nghiệp và có tư duy, tố chất phát triển lâu dài).

- Chế độ lương thưởng: Cạnh tranh, tùy thuộc khả năng ứng viên.

2. Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ qua email [email protected]
Đồng thời CC (đồng gửi) mail: [email protected]

- 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (download TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp).

Lưu ý:

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".
Ví dụ: HN - CV TDTDDN - NGUYEN VAN A

- Việc xét tuyển chỉ trải qua duy nhất một vòng phỏng vấn trực tiếp về chuyên môn Thẩm định tín dụng doanh nghiệp và một số vấn đề khác liên quan đến ứng viên.

- Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển.

3. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/12/2021.

Chi tiết vui lòng liên hệ: 043.772.6789/6316.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777/ 024.3999.2518/ 024.3232.1999
 
Top