Ở những bank không có ... thưởng!?

Vô Gian Đạo

Super Moderator
Staff member
Bank's User
2-9 đến rồi.

Nhớ cái ngày xưa năm lẻ mấy, đến lễ là 1 tháng lương thực nhận, nên nhận riết rồi tôi và mấy anh chị em cũng thấy bình thường. Có khi còn thốt lên chỉ 1 tháng lương thôi sao?

Đến Tết là vài tháng... thấy cũng bình thường. Ngóng cho nhiều hơn mà không thấy, chỉ 2 3 tháng là than thở rồi.

Chuyển qua mấy cái bank, vô tình rơi vào mấy cái bank xoáy vào cuộc đua rớt hạng. Nào là 0 đồng, nào là tái nạm tái gân. Nên tháng 13 không thấy nói chi ba cái lễ lộc này. Chưa nói nợ lương nhân viên mà có thèm trả đâu.

Than có, thở cũng có. Rên la khóc kêu cũng có. Cuối cùng cũng vào đấy, bao năm rồi vẫn y như thế. Chả khác đi là bao nhiêu.

Nhiều khi anh em ngồi lại nói thôi kệ, không bị phá sản, không mấy uy tín cá nhân tại địa bàn là may mắn lắm rồi.

Nên bao năm lễ trôi qua thì nó cứ trôi qua thôi!

Cuộc sống là vậy, chấp nhận hay cứ than thở mãi, ngã mà nằm đó suốt hay đứng lên đi tiếp. Đừng "ăn mày quá khứ", vì mỗi chúng ta tự chủ sự lựa chọn của mình, hãy làm điều gì tốt đẹp hơn cho chính mình. Tôi luôn tự nhủ như thế!
 
Top