Những sự kiện chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Nguyễn Quang Tú

Thành viên
 • Năm 1951 : Thành lập ngân hàng quốc gia Việt Nam, tiền thân của Ngân hàng nhà nước.
 • Năm 1957 : Thành lập ngân hàng kiến thiết Việt Nam, tiền thân của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.
 • Năm 1963 : Thành lập ngân hàng ngoại thương Việt Nam.
 • Năm 1986 : Đổi mới nền kinh tế.
 • Năm 1987 : Cho phép tất cả các tổ chức kinh tế được huy động vốn dẫn đến đổ bể các hợp tác xã tín dụng hai năm sau đó.
 • Năm 1988 : Khủng hoảng các hợp tác xã tín dụng.
 • Năm 1990 : Ban hành hai pháp lệnh làm cơ sở pháp lý cho việc hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp.
 • Năm 1991 :

 1. ​Bốn ngân hàng liên doanh của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh với các ngân hàng nước ngoài được thành lập.
 2. các ngân hàng thương mại cổ phần bắt đầu được thành lập.

 • ​Năm 1993 : Bình thường hóa các mối quan hệ với tổ chức tài chính, tiền tệ thế giới ( IMF, WB, ADB)
 • Năm 1995 :

 1. Quốc hội thông qua nghị quyết bỏ thuế doanh thu đối với hoạt động ngân hàng
 2. Thành lập ngân hàng phục vụ người nghèo, tiền thân của ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.

 • ​Năm 1997 : Quốc hội khóa X thông qua Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam và luật các tổ chức tín dụng ( 02/12/1997) có hiệu lực thi hành từ 01/10/1998.
 • Năm 1999 : Thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ( 9/11)
 • Năm 2000 : Cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần & nhà nước.
 • Năm 2001 : Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa kỳ được ký kết.
 • Năm 2002 :

 1. ​Tự do hóa lãi suất cho vay VND.
 2. Sửa đổi luật ngân hàng nhà nước.
 3. Thành lập ngân hàng chính sách xã hội.

 • ​Năm 2003 : Sửa đổi luật các tổ chức tín dụng.
 • Năm 2004 : Công bố cổ phần hóa ngân hàng thương mại.
 • Năm 2005 : Thành lập tổng công ty đầu tư vốn nhà nước (SCIC).
 • Năm 2006 : Thành lập ngân hàng phát triển Việt Nam.
 • Năm 2007 : Trở thành thành viên WTO, cho phép ngân hàng nước ngoài lập ngân hàng con 100 %.
 • Năm 2010 : Lộ trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng kéo dài đến 2015.
 • Năm 2011 : Luật ngân hàng và các tổ chức tín dụng mới nhất chính thức có hiệu lực (01/01).
 

qn8800x106

Thành viên
Avalanche Mountain Source Code evaluation

This particular source code is really hot currently. Brian (developer) has throughout 100K downloads with this in his own tank and is particularly securing some really sound sales.

Additionally -- this code is designed with a whole lot ways to monetize clients. It owns a store that uses both equally non-cosumables (once payment) not to mention consumables (multiple period payment).

Honestly powerful files. I’ll let you look at the video for everyone to see additional featuresextra features|extra features|additional functions|additional characteristics|extra functions}, in that case explain more underneath. Also important to remember:

• new iphone 4 and iPad editions keeping this arrangement

• Established in Cocos2D

• thirty-five unique levels for unlimited amusement

• nine unique people

• Zynga Integrating

• Gamecenter Use

• Revmob usage

• Chartboost Utilization
 
Top