NCB NHTMCP Quốc Dân (NCB) tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Rủi ro Hoạt động - Khối Quản trị Rủi ro

Mô tả công việc:
 • Tham gia thiết lập hệ thống báo cáo và các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ phục vụ công tác quản trị rủi ro hoạt động
 • Tổng hợp cơ sở dữ liệu rủi ro hoạt động (dấu hiệu, sự cố rủi ro hoạt động) theo phạm vi được phân công
 • Thực hiện đánh giá rủi ro và tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng văn bản nội bộ (quy trình, quy chế, hướng dẫn, sản phẩm, dự án mới…) trước khi ban hành.
 • Lập báo cáo rủi ro hoạt động định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo và theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Tham gia phối hợp với các Đơn vị có liên quan xác định nguyên nhân, lập báo cáo khắc phục sự cố rủi ro hoạt động phát sinh; giám sát quá trình thực hiện khắc phục sự cố và phòng ngừa rủi ro hoạt động.Theo dõi, phát hiện, lập báo cáo các trường hợp giao dịch nghi ngờ, bất thường trên toàn hệ thống; Tham gia rà soát để xác định nguyên nhân và đưa ra cảnh báo rủi ro hoạt động.
 • Tham gia triển khai các kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hoạt động và phòng chống rửa tiền.
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng…
 • Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về Kiểm toán, Kế toán nội bộ, Kế toán giao dịch, hoặc vị trí tương đương tại các Ngân hàng khác.
 • Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
 • Có tư duy logic, phân tích, báo cáo, lên kế hoạch
 • Có kỹ năng diễn đạt vấn đề rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu.
Cách nộp hồ sơ:
Hồ sơ ứng viên theo mẫu NCB, gửi về chittl@ncb-bank.vn; đặt tiêu đề theo cú pháp: Địa điểm – Vị trí ứng tuyển – Họ tên; VD: Ha noi – QTRRHĐ – Nguyễn Ngọc Anh

NCB
 
Top