Nhân viên/ Chuyên viên Phát triển ứng dụng - Khối Công nghệ thông tin - Hội sở

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

VietBank

NH TMCP Việt Bank
Staff member
Bank's User

*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tham gia xây dựng, phát triển, sữa lỗi và kiểm thử các ứng dụng phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ của các Đơn vị nghiệp vụ trong hoạt động Ngân hàng.

- Hỗ trợ công tác đào tạo sử dụng các hệ thống, phần mềm ứng dụng cho các Đơn vị nghiệp vụ của Ngân hàng.

- Phối hợp với các bộ phận vận hành để hỗ trợ triển khai và xử lý các sự cố nếu có.

- Tìm hiểu và nắm bắt các nghiệp vụ trong hoạt động của Ngân hàng.

- Tìm hiểu và nắm bắt các hệ thống, giải pháp CNTT đang được sử dụng hoặc đang trong quá trình phát triển của Ngân hàng như Core Banking, Core Thẻ, v.v..

- Thu thập, phân tích, thiết kế và phát triển các giải pháp phần mềm để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các Đơn vị nghiệp vụ.

- Tìm hiểu và sữa lỗi liên quan đến các hệ thống phần mềm được sử dụng trong Ngân hàng.

- Nghiên cứu, tìm hiểu và thử nghiệm các công nghệ, kỹ thuật mới nhằm cung cấp các giải pháp CNTT hữu ích cho hoạt động của Ngân hàng.

- Phối hợp các bộ phận vận hành liên quan đến hệ thống CNTT để hỗ trợ vận hành và giải quyết các sự cố (nếu có).

- Thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo đối với các giải pháp CNTT sẽ được ứng dụng đến các Đơn vị nghiệp vụ liên quan.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học các ngành trong lĩnh vực CNTT và các chuyên ngành liên quan.

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

 • - Có kiến thức tốt về các nền tảng Java hoặc .NET; OOP, Webservice/RESTful, Unit Test; Front-end: JavaScript, CSS, HTML;
 • - Có hiểu biết và kinh nghiệm triển khai đối với các application server như Tomcat, Jboss. IBM WebSphere; hoặc IIS.
 • - Có kiến thức tốt về cơ sở dữ liệu (tiêu biểu là Oracle và MS SQL), PL/SQL (viết function, stored procedure, v.v..)
 • - Có kinh nghiệm làm việc nhóm và hiểu rõ về các quy trình phát triển phần mềm.
 • - Có khả năng tìm hiểu và nắm bắt các kỹ thuật, công nghệ mới.
 • - Có kỹ năng về tiếng anh cần thiết cho việc nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu và các công nghệ mới.
 • - Có thể sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng.
 • - Ưu tiên người có hiểu biết về bảo mật, tiêu chuẩn bảo mật trong phát triển phần mềm.
 • - Ưu tiên người có kinh nghiệm về các framwork như Bootstrap, AngularJS, Node.js, Jquery.
 • - Ưu tiên người có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng mobile trên Android, iOS hoặc React Native.
 • - Ưu tiên người có kinh nghiệm làm công việc phát triển ứng dụng trong ngân hàng.
 • - Ưu tiên người có kinh nghiệm về Continuous Integration/Continuous Delivery; Maven; Jenkins.

- Ưu tiên người có hiểu biết về SOA.

*NƠI LÀM VIỆC:

- Hội sở - 62A CMT8, P. Võ Thị Sáu, Quận 03, HCMLink gốc: https://www.vietbank.com.vn/tuyen-dung/co-hoi-nghe-nghiep/nhan-vien-chuyen-vien-phat-trien-ung-dung--khoi-cong-nghe-thong-tin--hoi-so
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top