hungviet

Founder
Đòi nợ có thể nói là .... công việc hàng ngày của CVTD.
Tuy nhiên, đòi thế nào cũng là cả một vấn đề.
Giới thiệu với các bạn một vài lời khuyên của Michael Johndjua.

Michael Johndjua hiện là giám đốc công ty "Michael Johndjua và cộng sự", chuyên gia về quản trị tín dụng và tư vấn kinh doanh đồng thời là tác giả của cuốn sách “Nghệ thuật đòi nợ”. Business World Portal xin trân trọng trích đăng một phần nhỏ trong cuốn sách này.

Password giải nén: ub.com.vn
 

Attachments

  • nghe_thuat_doi_no_5465.zip
    326.1 KB · Views: 5,601
Top