HOT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai Tuyển dụng Nhân viên Kiểm ngân [30.10]

T888

Super Moderator
Bank's User
Thông báo Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Tháng 09/2021.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai thông báo tuyển dụng công chức loại D (nhân viên kiểm ngân) vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

1. Vị trí và số lượng cần tuyển dụng
STT
Vị trí
Số lượng
1​
Nhân viên Kiểm ngân​
01​

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1 Điều kiện chung


- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ).

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2.2 Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

- Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, kinh tế.

- Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ trình độ A trở lên.

- Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương dương có giá trị theo quy định.

2.3 Những người không được đăng ký dự tuyển

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển:


a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ qaun dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hung Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

3.2 Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3.1 này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển


- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ);

- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, có đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm, hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận.

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ nói trên đựng trong túi hồ sơ dự tuyển

5. Hình thức và nội dung thi tuyển

5.1 Hình thức tuyển dụng:
Thi tuyển.

5.2 Nội dung thi tuyển: Thi tuyển công chức được thực hiện qua 02 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

- Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

- Phần 1: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

- Phần 2: Thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) gồm 30 câu hỏi.Thời gian thi 30 phút;

- Phần 3: Thi môn Tin học 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì người dự tuyển được thi tuyển Vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Thi phỏng vấn

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian thi: 30 phút

*Ghi chú: Không thực hiên phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại Vòng 2.

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày, từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021 (từ thứ 2 đến thứ 6: buổi sáng từ 7h30' đến 11h00', buổi chiều từ 13h30' đến 16h30').

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai - Số 05 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh

Lưu ý: Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ, lệ phí nộp cùng hồ sơ dự tuyển và không hoàn trả nếu thí sinh bỏ thi, hồ sơ đã nộp không trả lại.


7. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Dự kiến thi tuyển vào tháng 11/2021 tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai - Số 05 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (Số điện thoại: 0269.3842896)./.

------------------------------------------------​
☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777/ 024.3999.2518/ 024.3232.1999

Để chuẩn bị cho các kế hoạch tuyển dụng, UB Academy chính thức triển khai chương trình Luyện thi cấp tốc để Hỗ trợ các bạn Ứng viên - Khóa học chuẩn bị kiến thức ĐẦY ĐỦ NHẤT cho Ứng viên mong muốn Thi tuyển Ngân hàng & Công chức năm 2021. Mời các bạn tham khảo các Khóa học đang và sắp triển khai tại đây
Thành viên quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 097.5151.777 // 024.3999.2518

Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng #Big4 tại Group: U&Bank - Học & Làm nghề Ngân hàng
-------------------------------------------
Ban điều hành UB Academy
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
Tầng 4, số 273 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.3999.2518| Email: [email protected] | Website: Trang chủ | UB Academy
 
Last edited:


Top