HOT Ngân hàng Nhà nước tuyển Tập trung KV TPHCM & Đông Nam Bộ năm 2020

acidamin

Admin
1.png

2.png
3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

8.png

9.png

10.png
 

Attachments

 • 20200601104731200Phụ lục 3. Phiếu bổ sung thông tin thí sinh.xlsx
  11.3 KB · Views: 165
 • 20200601104745704Phụ lục 4. Khung tài liệu ôn tập.docx
  19.6 KB · Views: 153
 • 20200601104805167Hướng dẫn khai phiếu dự tuyển.docx
  13.9 KB · Views: 116
 • 20200601105337584Phụ lục 1. Thông tin địa chỉ nộp hồ sơ Cụm 4.docx
  19.3 KB · Views: 157
 • 20200601105353640Phụ lục 2. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển.doc
  62.5 KB · Views: 120


Top