Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
STTVị tríMã tuyển dụngMô tảYêu cầuHạn chót nộp hồ sơ
1​
Chuyên viên Tài chính Kế toán
096​
 • Tham gia xây dựng hệ thống kế toán NCB theo sự phân công;
 • Tham gia xây dựng và hướng dẫn quy trình kế toán cho các đơn vị
 • Hỗ trợ trưởng bộ phận trong việc kiểm soát ngân sách của các đơn vị
 • Kiểm tra, kiểm soát trước các khoản chi tiêu, mua sắm của các chi nhánh theo đúng chế độ tài chính của NCB trước khi chuyển Trưởng bộ phận kiểm duyệt;
 • Hạch toán kế toán các hồ sơ, chứng từ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Theo dõi tình hình thực hiện các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả;
 • Theo dõi, hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động cho các chi nhánh được phân công;
 • Định kỳ hàng tháng trích khấu hao tài sản cố định, phân bổ các khoản chi phí trả trước;
 • Hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị của về các vấn đề liên quan đến xử lý tình huống phát sinh trong công tác thanh toán chi tiêu nội bộ;
 • Kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ quý, năm của chi nhánh phụ trách;
 • Theo dõi, đối chiếu tài khoản Nostro;
 • Lập các tờ khai, báo cáo thuế tuân thủ đúng quy định hiện hành của NCB và cơ quan thuế;
 • Tính toán, kê khai và hạch toán thuế giá trị gia tăng cho các chi nhánh theo của Ngân hàng hàng tháng và quyết toán năm;
 • Tập hợp các thắc mắc của các đơn vị đến Trưởng Bộ Phận để giải quyết kịp thời;
 • Thực hiện công việc hành chính cho bộ phận.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ trong công tác kế toán tổng hợp và chính sách
 • Xem xét mức độ hợp lý của các chỉ tiêu kinh doanh, chỉ tiêu tài chính và các số liệu phải thu phải trả tồn đọng đề xuất hướng xử lý;
 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính Ngân hàng.
 • Ưu tiên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí làm việc tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty kiểm toán ;
 • Có khả năng thích ứng với các mô hình kinh doanh khác nhau;
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
20/09/2015
[TBODY] [/TBODY]
Cách nộp hồ sơ:

Hồ sơ ứng viên theo mẫu NCB (tải tại đây), gửi về Tuyendung@ncb-bank.vn; đặt tiêu đề theo cú pháp: Địa điểm – Vị trí ứng tuyển – Họ tên; VD: HN – CVQHKHDN – Nguyễn Ngọc Anh.


NCB
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top