hà thị thanh

Thành viên mới
-Nghiệp vụ 1 hợp đồng mua ngoại tệ có kì hạn 3 tháng ( có hiệu lực ) với công ty xuất nhập khẩu Bình Minh 1000000 USD với tỷ giá mua kì hạn USD/VND=20820

-nghiệp vụ 2 phân bổ chênh lệch giữa tỷ giá mua kỳ hạn và tỷ giá mua trao ngay của hợp đồng mua kỳ hạn 2 tháng số lượng 200000USD, tỷ giá mua kỳ hạn 20800, tỷ giá mua trao ngay tại ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng USD /VND=20850

-Nghiệp vụ 3 đánh giá lại giá trị của hợp đồng mua kỳ hạn USD số lượng 400000USD, tỷ giá mua trao ngay tại ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng là USD/VND=20100

-Nghiệp vụ 4 tất toán hợp đồng mua USD kỳ hạn 3 tháng với công ty B số lượng 500000 USD( công ty mở TK tiền gửi thanh toán bằng USD và VND tại ngân hàng thương mại X ) , tỷ giá mua kỳ hạn USD/VND= 20850, tỷ giá mua trao ngay tại ngày có hiệu của hợp đồng USD/VND=20840. Tỷ giá mua trao ngay tại ngày đánh giá lại lần cuối cùng là USD/VND=20910

-Nghiệp vụ 5 bà Mai đến nhận kiều hối số tiền 10000USD bà Mai xin nhận tiền mặt VND Biết rằng khi nhận được chuyển tiền từ ngân hàng nước ngoài,ngân hàng thương mại X đã ghi Có vào TK "chuyển tiền phải trả bằng ngoại tệ "cho khách hàng

Biết rằng Tỷ giá niêm yết tại ngân hàng USD/VND=20900-20910-20990
ngân hàng hạch toán các khoản thu nhập bằng ngoại tệ chuyển đổi ra VND theo từng nghiệp vụ
Ngân hàng tính và hạch toán lãi cuối ngày
 

Đức_HCE

Verified Banker
Đặt gạch hóng :)
 
Top