Mọi người giải bài này giúp e với

cumeomu_03

Thành viên mới
Công ty ABC đang thuê một ngôi nhà làm văn phòng đại diện. Tiền thuê văn phòng phải trả hằng năm là 15 triệu đồng và trả cuối mỗi năm. Do ngôi nhà đang thuê không thuận lợi cho kinh doanh nên công ty dự tính trong năm tới sẽ mua ngôi nhà ở địa phương khác làm văn phòng đại diện với số tiền là 219,68 triệu đồng, thể thức thanh toán như sau:
- trả ngay 20 triệu đồng.
- số còn lại trả dần trong 3 năm. Cuối năm thứ nhất là 51,5 triệu đồng. cuối năm thứ 2 là 66,15 triệu đồng, cuối năm thứ 3 là 81,03 triệu đồng.
Để đưa ngôi nhà vào sử dụng, công ty phải bỏ tiền ra để tu sửa và mua sắm thêm thêm thiết bị mới dự tính 25trd. Thời gian tu bổ sửa chữa không đáng kể. Ngoài ra công ty cũng dự tính sẽ cho thuê lại một phần diện tích do không sử dụng hết. Vì thế có thể mang lại cho công ty số tiền thuê mỗi năm dự tính là 20trd (thu vào cuối năm). Sau 5 năm, công ty sẽ bán lại ngôi nhà đó với giá (sau thuế) dự tính là 100trd. Vậy công ty có nên mua ngôi nhà đó không? Tại sao? Biết rằng lãi suất ngân hàng ổn định ở mức 5%.
 


Top