Lập bản kế hoạch huy động và cho vay đạt chỉ tiêu

linhtn

Thành viên
Các bạn cho mình hỏi, nêu một số khó khăn và thuận lợi của địa bàn ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng và huy động của bản thân. Mình cũng biết nhưng mà khó nhai quá@-)
 
Top