Review Kinh nghiệm Thi tuyển và phỏng vấn vào Ngân hàng Đông Á

Jobseeker

Thành viên
Trời cứ tưởng đông á cơ, nếu kêu bổ sung hồ sơ thì còn 1 vòng pvan nữa, nghe nói bên acb phỏng vấn cả 1 hội đồng, hỏi gê lắm
ac ac ghe the, tai 2 bai test kia minh thi o toa nha ACB o to hien thanh, chac hoi so acb qua. chac cao 8 - 10 tang @@:(
 
Top