Kiểm toán nội bộ nhtm nhà nước

taocoibi

Thành viên tích cực
Cho em hỏi vị thế của hệ thống kiểm toán nội bộ tại các nhtm nhà nước hiện nay ntn ?
 
Top