Khi bị ngân hàng khác lôi kéo khách vì lãi suất cao hơn, giao dịch viên phải làm thế nào?

Top