boylanhlung

Verified Banker
T cũng k nhận được Mail, có bạn bảo t là được gọi rồi, chắc ng ta chỉ báo người đậu thôi
o_O hết hy vọng thật rồi bạn à !
 

muathu056

Thành viên
Thế mình muốn hỏi bạn nộp hồ sơ thời gian nào???, phỏng vấn ở đâu???
 
Top