vanhoangquy

Thành viên tích cực

I. KẾT CẤU ĐỀ THI CÔNG CHỨC THUẾ 2020:

  • Phần 1: Môn Kiến thức chung
  • Phần 2: Môn Ngoại ngữ
  • Phần 3: Môn Nghiệp vụ chuyên ngành
( kẻ bảng cho các bạn dễ hình dung)

MÔN THINỘI DUNGThời gian làm bàiSố câu hỏi/ thang điểmĐiều kiện để môn thi đạt yêu cầu
Kiến thức chungCác kiến thức chung về bộ máy nhà nước: Luật cán bộ công chức, hiến pháp, cơ cấu ngành thuế, chức năng nhiệm vụ của tổng cục thuế, cục thuế, chi cục thuế, chức năng nhiệm vụ của các phòng của cục thuế, luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương….60 phút60 câuTrả lời đúng 50% số câu hỏi của bài thi trở lên (> 30 câu)
Ngoại ngữThi đọc hiểu, điền từ, lựa chọn đáp án đúng (có liên quan đến chuyên ngành thuế, kinh tế, tài chính)30 phút30 câu
Trả lời đúng 50% số câu hỏi của bài thi trở lên (> 15 câu)
Tin họcCác kiến thức về hệ điều hành window, tin học văn phòng MS Word, MS Excel.30 phút30 câu
Trả lời đúng 50% số câu hỏi của bài thi trở lên (> 15 câu)
Chuyên ngành thuế180 phút100 điểm
Đạt từ 50 điểm trở lên


II. CHI TIẾT TỪNG VÒNG THI CÔNG CHỨC:

Thí sinh tham gia thi tuyển vào công chức vào ngạch chuyên viên và tương đương; Cán sự và tương đương được thực hiện theo hai vòng thi:

VÒNG 1:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy tính

- Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi là 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi (Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trình độ bậc 2 đối với ngạch Chuyên viên và tương đương, trình độ bậc 1 đối với ngạch Cán sự và tương đương). Thời gian thi là 30 phút.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 1: Áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy và chấm bằng máy đối với 02 môn thi trắc nghiệm (Kiến thức chung, Ngoại ngữ). Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ (vòng 1) nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

VÒNG 2:

- Hình thức thi: Thi viết

- Thời gian thi: 180 phút

- Nội dung thi:

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ; Cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế: Kiến thức về thuế (Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân) và Luật Quản lý thuế.

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: Kiến thức về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm - mạng máy tính và truyền thông); Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch Cán sự làm Công nghệ thông tin: Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch văn thư, ngạch văn thư trung cấp: Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; về hành chính văn thư; về văn thư - lưu trữ.

Vòng 2: Những thí sinh thi đạt vòng 1 sẽ tiếp tục tham gia thi vòng 2 (thi viết) đối với bài thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành viết. Kiến thức thi tuyển bao gồm Kiến thức về thuế (Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân) và Luật Quản lý thuế.

III. TRỌN BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ

Tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2020 cập nhật - Link Google Drive
Tài liệu được cập nhật mới nhất đến thời điểm tháng 4/2021 và được tổng hợp vào 1 folder duy nhất, sau khi có kết quả điểm thi công chức thuế 2020.
Tài liệu dành để phục vụ cho các bạn có ý định ôn thi thuế các đợt sau
Folder tài liệu có đủ 3 môn: Tài liệu anh Sơn Andy, Tài liệu khoá thầy Trường HVTC, tiếng anh thầy Cucku, Kiến thức chung thầy Tài Tân Tiến. Tất cả đều có tài liệu và video


(Nguồn: thenineagency.com)
 
Last edited:
Top