Kế toán thanh toán Séc trong ngân hàng

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

Binhta

Thành viên
Theo mình, khi nhận được séc bảo chi thì ngan hàng có hai cách xử lý một là ghi có tk 4211 rồi phong toả, hai là ghi có tk 459 ( tiền giữ hộ đợi thanh toán, ko biết nhớ đúng số hiệu ko nữa) , còn tk 4271 ( tiền ký quỹ đảm bảo thanh toán séc là sử dụng tại ngân hàng phục vụ người chi trả chứ)
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top