tieudieu2004

Thành viên
Các bạn làm về kinh tế- tài chính- ngân hàng đã bao giờ tự hỏi đầu tư kiếm lời trong lĩnh vực ngân hàng như thế nào? làm thế nào mang lại lợi nhuận lớn, rủi ro thấp, kỹ thuật như thế nào? KIẾM TIỀN NHƯ THẾ NÀO KHI LÀM NGÂN HÀNG

Tài liệu Investment Banking sẽ cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng, kiến thức hữu ích để đầu tư hiệu quả. Và đặc biệt được viết từ Ngân hàng lớn nhất của Thụy Sỹ - UBS

View attachment Investment Banking_2.zip

Với tài liệu này, hy vọng góp phần tăng cường thêm kiến thức về đầu tư cho các bạn!!


ẤN THANKS THỂ HIỆN BẠN LÀ MỘT NGƯỜI LỊCH SỰ, LÀ LỜI CÁM ƠN GỬI TỚI TÁC GIẢ, SHARE TO BE SHARED :)
 
Top