Click vào tin tuyển dụng tương ứng để xem chi tiết:

I. Miền Bắc


1. Chi nhánh Lạng Sơn - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/03/2014

2. HO (Hà Nội) - Tuyển dụng Chuyên viên - Phòng Quản lý rủi ro - Khối Pháp chế và Quản lý rủi ro

Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

3. LPB - Bắc Kạn - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2014

4. Chi nhánh Hà Nam - Tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh và Giao dịch viên

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/03/2014

5. LPB - Tuyển dụng các vị trí - Chi nhánh Hoà Bình

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/03/2014

6. LPB - Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Hưng Yên - Các vị trí Quản lý và Chuyên viên

Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

7. HO (Hà Nội) - Tuyển dụng Trưởng/Phó phòng và Chuyên viên - Khối Quản lý và Phát triển Doanh nghiệp

Hạn chót nộp hồ sơ: 12/03/2014

II. Miền Trung


1. LPB - Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Lâm Đồng - Các vị trí Quản lý và Chuyên viên

Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

2. Chi nhánh Đăk Nông - Tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên

Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

III. Miền Nam

1. Bình Dương - Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ, Chuyên viên Khách hàng - 18/03/2014

Hạn chót nộp hồ sơ: 18/03/2014

2. Hậu Giang - Phó trưởng Phòng Khách hàng, Chuyên viên Khách hàng - 25/03/2014

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/03/2014


LienVietPostBank
 
Top